Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Mapa stránekProdukty
A zase ten INTRASTAT
A zase ten INTRASTAT
Business english for customs officers
Celn? deklarant - rekvalifika?n? kurz
Celn? deklarant - rekvalifika?n? kurz
Celn? deklarant - rekvalifika?n? kurz
CELN? DEKLARANT - rekvalifika?n? kurz
CELN? DEKLARANT - rekvalifika?n? kurz
Celn? deklarant - rekvalifika?n? kurz
CELN? DEKLARANT - rekvalifika?n? kurz
CELN? DEKLARANT - rekvalifika?n? kurz
Celn? dluh, z?kazy a omezen?, osvobozen? od cla
Celn? dluh, z?kazy a omezen?, osvobozen? od cla, DPH p?i dovozu a v?vozu
Celn? dluh, z?kazy, omezen?, osvobozen?, DPH p?i dovozu a v?vozu
Celn? problematika v kostce
Celn? re?imy nov? po zm?n?ch v roce 2016 v?etn? dopad? na DPH
P?vod zbo?? v?etn? novinek v r. 2016 a 2017
Celn? sazebn?k v?etn? novinek v r. 2016 a 2017
INTRASTAT v?etn? zm?n v r. 2016 a 2017
P?vod zbo?? v?etn? novinek v r. 2016 a 2017
Celn? re?imy nov? po zm?n?ch v roce 2016 v?etn? dopad? na DPH
Celn? problematika v kostce
Celn? re?imy a dodac? podm?nky INCOTERMS
Celn? re?imy nov? po zm?n?ch v roce 2016 v?etn? dopad? na DPH
Celn? re?imy nov? po zm?n?ch v roce 2016 v?etn? dopad? na DPH
Celn? sazebn?k + INTRASTAT
Celn? sazebn?k v?etn? novinek v r. 2016 a 2017
Celn? z?klady letem sv?tem
Celn? ??zen? a celn? doklady p?i exportu a importu
Celn? ??zen? a celn? doklady p?i exportu a importu
Celn? ??zen? a doklady p?i exportu a importu
Celn? ??zen? po novink?ch v kostce
Celn? ??zen? v kostce
CITES aneb n?s se to absolutn? net?k? ...
CITES aneb n?s se to absolutn? net?k? ...
Clo, celn? dluh a jeho zaji?t?n?, celn? doklady
Da?ov? ??zen? v kostce aneb jak se (ne)b?t ber??ku.
Dodac? podm?nky INCOTERMS a jejich vliv na celn? hodnotu
Dodac? podm?nky INCOTERMS a jejich vliv na celn? hodnotu
Dodac? podm?nky INCOTERMS a jejich vliv na celn? hodnotu
Dodac? podm?nky INCOTERMS a jejich vliv na celn? hodnotu
Dodac? podm?nky INCOTERMS v praxi
Dodac? podm?nky INCOTERMS v praxi
Dodac? podm?nky v celn?m ??zen?
Elektronick? celn? ??zen? anebo STOP pap?rov?n? ...
Exportn? balen? aneb co z kancel??e neuvid?te ...
INTRASTAT - statistick? vykazov?n? vnitrounijn?ch obchod?
INTRASTAT v?etn? zm?n v r. 2016 a 2017
Jak ??st ??etn? v?kazy?
Nad?je nen? jen slovo!
Nov? celn? re?imy
Novinky v celn?m ??zen? en bloc
Novinky v celn?m ??zen? v roce 2016
Novinky v celn?m ??zen? v roce 2016
Novinky v celn?m ??zen? v roce 2016
Novinky v celn?m ??zen? v roce 2016
Novinky v celn?m ??zen? v roce 2016
Novinky v INTRASTATu v roce 2016
Podzim s celn? problematikou
Pr?vodce celn?m ??zen?m v kostce
Pr?vodce celn?m ??zen?m v r. 2018
Pr?vodce ?skal?mi exportu a importu
Pr?vodce ?skal?mi exportu a importu
Pr??ez z?konem o dan?ch z p??jmu
Pr??ez z?konem o DPH
P?vod zbo?? + celn? hodnota
P?vod zbo?? - prokazov?n? v importu, ur?ov?n? v exportu
P?vod zbo?? v?etn? novinek v r. 2016 a 2017
P?vod zbo?? v?etn? novinek v r. 2016 a 2017
Rizika e-shopu
?vod do problematiky celn?ho ??zen?


Články
5 FFF rad
?tvrt? rekvalifika?n? kurz - nejlep??
A? ?ij? novely, zvl?? ty pr?zdninov?!!!
Absolventsk? ve??rek celn?ch deklarant?
Akreditace kurzu
Bal?m, bal?, bal?me ...
Berme sliby v?n?!!!
Business english for customs officers
Celn? certifikace AEO - Authorized Economic Operator (opr?vn?n? hospod??sk? subjekt)
Celn? ?kolen? - jaro 2014
Celn? z?klady letem sv?tem
Chyst?te se na dovolenou do Afriky?
CITES aneb n?s se to absolutn? net?k?
D? se ve vzd?l?v?n? podnikat?
D?p?h??ko je tu!!!
Dokud n?s smrt nerozd?l?,
Druh? rekvalifika?n? kurz - I. ??st
Druh? rekvalifika?n? kurz - II. ??st
Druh? rekvalifika?n? kurz - III. ??st
Druh? rekvalifika?n? kurz - IV. ??st
E-shopy, cla a dan? ... se mnou zjist?te jak na n?!
FUNGUJE TO!
GDPR u n?s
Jazykov? vzd?l?v?n? ZDARMA!!!
Jsem Podnikavou ?enou roku 2016!
Jsem v u??m v?b?ru Podnikav? ?eny roku 2016
K?est Nad?je
Kdo je Hynek Stejskal?
Kdo je Lenka Sabelov??
Konec dobr?, v?echno dobr?!
Kontakt
Kvalita zbo?? - alfa a omega ka?d?ho obchodu
M?j dopis Je??kovi
M?me v?ro?? sezn?men?!!!
Marlenka
Mejdan podle pl?nu!
Ml?eti zlato???
Na podzim za??n?me s celn?-obchodn? angli?tinou!
Na?i lekto?i celn?-obchodn? angli?tiny
Nejlep?? p?edsevzet? do nov?ho roku - u?te se s n?mi !
Nejsem cvok, jen nejezd?m na mrtv?m koni!
Novoro?n? zastaven?
Nuda z Brna? Ani n?hodou .....
O agentu?e
O mn?
O nad?ji
Od podzimu budeme i v Brn?
Odborn? vzd?l?v?n? va?ich zam?stnanc? ZDARMA!
Odvol?v?m, co jsem sl?bil, a slibuji, co jsem odvolal…
On-line semin?? o rekvalifikac?ch
T?et? rekvalifika?n? kurz - I. ??st
Pap?rov?n? - bez toho to nejde
Pidi celn? kurz
Pl?n akc? Brno 2013
Pl?n akc? Ostrava - jaro 2018
Pl?n akc? Ostrava - jaro 2019
Pl?n akc? Ostrava - podzim 2014
Pl?n akc? Ostrava - podzim 2015
Pl?n akc? Ostrava - podzim 2016
Pl?n akc? Ostrava - podzim 2017
Pl?n akc? Ostrava - podzim 2018
Pl?n akc? Ostrava 2013
Pl?n akc? Ostrava jaro 2015
Pl?n akc? Ostrava leden - ?erven 2014
Pl?n akc? Ostrava, Praha - jaro 2017
Pl?n akc? Praha - podzim 2016
Pl?n akc? Praha - zima 2015
Pl?n akc? Praha jaro 2015
Pl?n akc? Praha zima 2014-2015
Po roce V?noce, V?noce p?ich?zej? ....
Poprv? v Praze
Pr??ez z?konem o dan?ch z p??jm?
Pr?vodce ?skal?mi exportu a importu v Ostrav?
Pr?vodce ?skal?mi exportu a importu v Praze.
Pro dobrou kamar?dku bych p?es plot sko?ila ...
Pro? j?st chleba s m?slem, kdy? oblo?en? chleb??ek je mnohem lep??
Profily lektor?
Prvn? da?ov? semin?? za n?mi
Prvn? rekvalifika?n? kurz - fotoblog - I. ??st
Prvn? rekvalifika?n? kurz - fotoblog - II. ??st
Prvn? rekvalifika?n? kurz - fotoblog - III. ??st
Prvn? rekvalifika?n? kurz - recept ?. I - muffiny
Rozvrh hodin rekvalifika?n?ho kurzu celn? deklarant - podzimn? b?h
Rozvrh hodin rekvalifika?n?ho kurzu celn? deklarant - podzimn? b?h 2015
Rozvrh hodin rekvalifika?n?ho kurzu CELN? DEKLARANT - podzimn? b?h 2016
Rozvrh rekvalifika?n?ho kurzu celn? deklarant - jarn? b?h
T?et? rekvalifika?n? kurz - z?v?r
??astn? nov? rok!!!
Sama s nohami na stole .....
Sedm state?n?ch
T?et? rekvalifika?n? kurz - I. ??st
T?et? rekvalifika?n? kurz - z?v?r
V?no?n? p??n?
V?no?n? zastaven?
Vid?te kon??
Pl?n akc? Ostrava - podzim 2015
V?e o jazykov?m kurzu BUSINESS ENGLISH FOR CUSTOMS OFFICERS
V?echno o rekvalifika?n?m kurzu Celn? deklarant
Rozvrh hodin rekvalifika?n?ho kurzu celn? deklarant - podzimn? b?h 2015
Vstupn? test
V?mluva nen? omluva ...
Za??n?me aneb jak m? to cel? napadlo ....
?ena a ?ivot
Zm?nit se ?i nezm?nit? To? ot?zka. Porad?te?
Zm?ny 2016
Pr??ez z?konem o dan?ch z p??jm?
Poprv? v Praze
Jsem v u??m v?b?ru Podnikav? ?eny roku 2016
Jsem Podnikavou ?enou roku 2016!
D? se ve vzd?l?v?n? podnikat?
Akreditace kurzu
Pl?n akc? Ostrava - jaro 2019


Videa


Galerie2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek