Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Kontakt


Jméno a pøíjmení + místo podnikání

Ing. Martina Jiøíková
vzdìlávací agentura IDEA
Pøemyslovcù 1238/55
709 00  Ostrava - Mariánské Hory

 

Poøádání semináøù

Ostrava celní kurzy: Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Ostrava jazykové kurzy: Daliborova 862/26, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Praha celní kurzy: Klimentská 1443/50, 110 00  Praha 1
Telefon: +420 777 33 68 58
E-mail: info@agentura-idea.cz
Web: http://www.agentura-idea.cz
Facebook: facebook.com/IDEAOstrava
Skype: afromarta

 

Základní údaje

Jméno a pøíjmení: Ing. Martina Jiøíková, vzdìlávací agentura IDEA
Pøedmìt podnikání: Poøádání kurzù a školení, celní a ekonomické poradenství
Pùsobnost: od roku 2013
IÈ: 01914693
DIÈ: CZ6858020180
Živnostenský list vydal:

Magistrát mìsta Ostravy è.j.: SMO 256125/13/ŽÚ/BOJ, znaèka: S-SMO/256032/13/ŽÚ

Zpracování osobních údajù: informace o GDPR najdete zde
Kontaktn formul
Jmno a pjmen:   
* E-mail:   
* Telefon:   
Antispam. ochrana:   
Dotaz:   
  * Tyto poloky je nutn vyplnit.