Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Druh? rekvalifika?n? kurz - IV. ??st


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Tak m?me prvn? t?i rekvalifikovan? celn? deklaranty!!! V?m ostatn?m, kter? to ?ek? p??t? t?den, proklestili cestu a sou?asn? nastavili hodn? vysokou la?ku, a?koliv s v?b?rem ot?zek nebyli v?bec spokojeni ?l?pnul vedle. Jestli takhle excelentn? se odpov?d? na "blb?" ot?zky, tak bych cht?la vid?t ty "spr?vn?" Usm?vaj?c? se. I v?eobecn? nejob?van?j?? ot?zka - celn? sazebn?k - padla. Nafasoval ji Jirka a jako v?dy - skv?l?. Dana ?la odv?n? prvn? a prala se s p?vodem zbo?? a clem a Jana vyst?ihla celn? hodnotu a spr?vn? trest?n? v?etn? vysv?tlen? rozd?l? mezi propadnut?m, zabr?n?m a zaji?t?n?m zbo??. Jsem na v?s opravdu py?n?. A to nebe v hub?, kter? holky p?ivezly, tak o tom se ned? ps?t. To se muselo p?kn? s k?vi?kou za??t. Takhle si "u??t" z?po?tov? a zkou?kov? den, tak to jen tak n?kdo neum?.

2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek