Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Kdo je Lenka Sabelov??


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

U t?to ?eny se nenechte zm?st jej?m k?ehk?m zjevem. V tomto ohledu mistrn? mate t?lem a sou?asn? je pochoduj?c?m d?kazem, ?e velk? duch, inteligence a hlubok? odborn? znalosti se kl??o p??o mohou snoubit s kr?sou, k?ehkost? a tak? lidskost?. A ?e to je v jej?m p??pad? poda?en? kombinace v? v?ichni, co se kdy aspo? tro?ku ot?eli o celnictv?. Toto jm?no je toti? v na?em oboru p?kn? "profl?kl?" Mrkaj?c?. A zd? se, ?e na to p?i?el i odborn? tisk. Nebo sp? Lenka na?la ve sv?m napr?skan?m di??i skulinku na publikov?n? v ni?em men??m ne? je mezi odbornou ve?ejnost? dob?e zn?m? m?s??n?k Dan? a pr?vo. V posledn?m ??sle Lenka ve?ejnosti vysv?tluje institut n?sledn?ch kontrol, co? mnoh?m import?r?m hodn? komplikuje ?ivot a tak? pojem antidumpingov?ho cla. Co to je, kdy a kde se s t?m m??ete potkat, jak se vyb?r? a tak d?le.

Jeliko? jsem si p?i zalo?en? vzd?l?vac? agentury p?edsevzala, ?e u m? budou p?edn?et jenom opravdu odborn?ci na slovo vzat?, Lenka logicky byla prvn? z osloven?ch. Jsem ??astn?, ?e mou nab?dku p?ijala a vy se tak s n? m??ete ?as od ?asu potkat osobn? bu? na rekvalifika?n?m kurzu, ve?ejn?m ?kolen? Intrastatu nebo celn?ho sazebn?ku ?i individu?ln?m firemn?m poradenstv?, abyste si mohli ov??it, ?e opravdu nekec?m Usm?vaj?c? se.

Martina Ji??kov?Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek