Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

V?no?n? zastaven?


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Bl?? se konec roku a v?ichni bilancujeme. Mo?n? to je siln? slovo. T?eba se jen chceme ohl?dnout a uv?domit si, zda by p??padn? bilance m?la sladkou nebo sp? ho?kou p??chu?. A t?eba zat?m nem?me co bilancovat, proto?e v?ci jsou v b?hu a je?t? se n?m nepoda?ilo doj?t do vytou?en?ho c?le. Nebo jste v??n? ?ekatel? na vhodn? okam?ik? Na to spr?vn? A???? N?kte?? lid? toti? po??d na n?co ?ekaj?. R?no na konec ?ichty, v pond?l?, ?ter?, st?edu a ?tvrtek na p?tek a v?kend, v zim? na dovolenou, v l?t? na v?noce, v horku a? zah?m?, v suchu a? napr?? a uschne, permanentn? na lep?? a vhodn?j?? podm?nky a cel? ?ivot na to, a? se ?t?st? unav? a kone?n? dosedne i na n?. Proto?e, kdy? je ?t?st? unaven? .... zn?te to Usm?vaj?c? se.

A? tak ?i onak, chci v?m do nov?ho roku pop??t pohodu a pevn? zdrav? a hlavn?, a? nepat??te mezi tyto v??n? ?ek?lky. Mohlo by se v?m toti? lehce st?t, ?e A? bude v? ?ivot na sv?m sklonku, zjist?te, ?e v?echno dobr? je vlastn? u? za v?mi a to, co byste celou bytost? cht?li, po ?em v koutku du?e tou??te a o ?em tajn? sn?te, u? nem?te s?lu uskute?nit. Dobr? ?ivot toti? za??n? pr?v? TE?. Ve chv?li, kdy p?estanete pasivn? ?ekat na n?jak? lep??. Ve chv?li, kdy p?estanete ?vanit a p?evezmete odpov?dnost za sv? ?iny. A kdy? u? n?kdy uv?znete n?komu v s?t?ch, ?i v?s osud lap? do sv?ch past? pamatujte, ?e nakonec v?echno dob?e dopadne. A jestli je?t? nedopadlo, pak to je?t? nen? KONEC Mrkaj?c? .

S l?skou, nad?j? a v?rou Va?e Martina

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek