Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Poprv? v Praze


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

T????k. Prvn? pra?sk? semin?? m?me za sebou. V?echno je, jak m? b?t. Jedno z m?ch obl?ben?ch a FAKT FURT FUNGUJ?C?CH ?slov? Usm?vaj?c? se. Na?e cesta z Ostravy do Prahy nebyla v?bec p??mo?ar? a jednozna?n?. Jsem patriotka Ostravy a o Praze jako m?stu kon?n? sv?ch kurz? jsem absolutn? neuva?ovala. Ale ?lov?k m?n? a osud m?n?. V tomto p??pad? ov?em nejlep??m zp?sobem, jak? si je mo?n? p?edstavit.

Dnes to byl t?m?? na den p?esn? rok, kdy jsem ?pln? p?estala fungovat a n?hodou narazila na n?jak? divn? fialov? ?ensk? server. Nic hor??ho m? nemohlo potkat, jsem si tenkr?t ??kala. Ale kdy? jsem p?ekonala p?vodn? nechu? a apatii a za?ala klikat, najednou jsem v?d?la, ?e tohle by m? mohlo vr?tit do ?ivota. Napsala jsem sv?j prvn? blog. A stal se z?zrak. Od t? doby jsem jich napsala hodn? (n?kter? z nich si m??ete p?e??st v rubrice blogy). Do ?ivota mi vstoupily ?ENY s.r.o., a to tak z?sadn?m zp?sobem, ?e dnes si bez nich u? neum?m p?edstavit ani jeden den. Prosv?tluj? moje dny, dod?vaj? mi spoustu energie a chuti k pr?ci a postupn? d?ky nim vznikla tak? velmi siln? osobn? p??telstv?. A jak to souvis? s t?mi pra?sk?mi semin??i? Jednodu?e. Mezi ?enami s.r.o. jsem potkala Petru Horn?kovou, s kterou jsme propojily sv? podnikatelsk? aktivity. Je grafi?ka (d?ky n? m?me agenturu v nov?m kab?tku logem po??naje a pozv?nkami rozhodn? nekon?e) a tak? se ujala organizace pra?sk?ch akc?. A aby toho nebylo m?lo, splnil se mi dal?? sen - propojila jsem sv? pracovn?-odborn? aktivity s ?enami s.r.o. a "zap?edn?ela" si v jejich dokonal? Pracovn?. Evo, Helen ...., ale taky Petro H. d?????k a slibuji, ?e to rozhodn? nebylo naposled. Na mou du?i, na ps? u?i na ko?i?? sv?dom? Mrkaj?c?. Pokud kouk?te, co ?e to d?l? lektorka Lenka Sabelov?, tak zatlouk? h?eb??ek, kter? si na ?en?ch s.r.o. zakoupila, aby finan?n? podpo?ila projekt TOGETHER WE CAN!!! na podporu rozjezdu mal?ch a st?edn?ch podnikatelek. J? i Petra u? jsme sv?j h?eb??ek taky zatloukly.


Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek