Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

E-shopy, cla a dan? ... se mnou zjist?te jak na n?!


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Mil? ?eny,

jeliko? jsem sama ?enou a dob?e si pamatuji nervy, kter? jsem m?la jak ?pag?ty, kdy? jsem za??nala s podn?k?n?m, rozhodla jsem se v?m p?i va?em podnikatelsk?m rozjezdu v r?mci sv?ch mo?nost? pomoci.

P?em?l?te o podnik?n?, ale nejste zrovna zru?n?, neum?te vyr?b?t kr?sn? a origin?ln? v?ci, tak?e hand made nebude ur?it? va?e cesta?

Jste na mate?sk? a chcete si p?ivyd?lat nebo se aspo? tro?ku odreagovat od plenek a ka?i?ek?
M?te z?kladn? kapit?l - po??ta? s internetem a obchodn?ho ducha?
Tak v tom p??pad? bu? u? m?te nebo co nevid?t budete m?t n?jak? e-shop. S oble?en?m pro miminka, s boti?kami, kabelkami, ?perky, mobily nebo jinou elektronikou, d?tsk?mi ko??rky, hra?kami... zkr?tka s ??mkoliv.
Pak je nezbytn? um?t si zodpov?d?t na p?r z?kladn?ch ot?zek:
  • UM?TE SI SPO??TAT CENU?
  • V?TE, KDY BUDETE PLATIT CLO A V JAK? VÝŠI?
  • A CO DPH? PLATIT ?I NEPLATIT? KDY A KOMU?
  • A PAD?LKY? MOHOU ?I NEMOHOU SE DOVNET A PROD?VAT? B?T SE ?I NEB?T?
  • A CO CELN?CI? V?TE, ?E V?S MOHOU KONTROLOVAT I N?SLEDN? PO USKUTE?N?N?M DOVOZU? A DOKONCE N?KOLIK LET?

?e nev?te? Nevad? ...

Rozhodn? neh?zejte flintu do ?ita a sv?j n?pad zrealizujte, ale bez bolestn?ch a hlavn? finan?n? ruinuj?c?ch p?d?.
V tomhle jsem zb?hl? j? a r?da V?m porad?m.
KDY?
?tvrtek 16. dubna od 17 do 19 hodin
KDE?
Pracovna ?ENY s.r.o. Praha, Karl?nsk? n?m. 6
Cena kurzu:
250 K?
Tak nev?hejte a p?ij?te ! Skv?l? p??le?itost, jak se v p??jemn?m prost?ed?, u k?vy, ?aje ?i kol??ku dozv?d?t v?e, co je ke zd?rn?mu provozov?n? e-shopu nezbytn?.
P??padn? z?jemci pi?te, pros?m, na petra@agentura-idea.cz nebo se hlaste p?es rubriku ?kolen?.
T???m se

Martina Ji??kov?
P.S: Mu?i nejsou prim?rn? z t?to seance vylou?eni. Odv?livce mezi sebou ur?it? r?dy p?iv?t?me. Usm?vaj?c? se
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek