Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Kdo je Hynek Stejskal?


Jelikož u exportu a importu má v ČR komoditně nemalé zastoupení automobilový průmysl je jasné, že naše školení navštěvuje čím dál tím víc firem z této oblasti. A při řešení celních záležitostí velmi často narážíme na nutnost školit také řízení kvality. Že to s celní problematikou nesouvisí? Ale to je velký omyl. Představte si, že dovezete ze zahraničí zboží, řádně jej proclíte a .... bác, ono se nějak pokazí či co Překvapený a nastane reklamační martyrium, jehož výsledkem bude nutnost odeslat vadné zboží k zahraničnímu výrobci na opravu. A hned stojíte před otázkou, JAK to s celníky skoulet? "Normální" vývoz to určitě nebude, protože tohle zboží v zahraničí nezůstane trvale a bude se vám opravené vracet. A při jeho návratu určitě nechcete znovu platit clo. To už jste přece platili při původním dovozu Nerozhodný. Nebudu vás napínat .... v těchto případech musíte použít režim pasivního zušlechťovacího styku a ještě musíte vědět jednu důležitou věc a celníkům ji sdělit - zda to bude oprava záruční nebo pozáruční .... To má totiž všechno vliv na následný dovoz opraveného výrobku a výši vyměřovaného cla. Pokud se vám tahle "srandička" ve firmě vyvrbí jednou za čas ... dobrá, NĚJAK to dáte i za cenu časových, logistických a hlavně finančních komplikací. Pokud se tím ale máte bavit dnes a denně, je třeba si sjednat jasno a na oba procesy (celní i kvalitativní) si posvítit. Celní záležitosti vás učím já, Ing. Sabelová, Ing. Symánek, Ing. Hulva, Ing. Schupke ... a přes kvalitu je u nás Ing. Bc. Hynek Stejskal, který dnes pracuje na pozici výkonného ředitele ve společnosti zabývající se výrobou pro automotive a spolupracuje se zákazníky z ČR i nadnárodních korporací a řízení kvality bude pro nás přednášet. Od počátku své profesní kariéry se specializuje na kvalitu v automotive, kterou také vystudoval na katedře kontroly řízení jakosti v rámci vysokoškolských studií u největších mezinárodních kapacit, jako jsou prof. Nenadál, Petříková, Plura a dalších.

Přednáškám na téma kvality se věnuje od roku 2005, se specializací především na plastikářský a strojírenský průmysl a zodpovědnost za bezpečnost výrobků uváděných na trh výrobcem. Ve své profesní kariéře absolvoval desítky certifikačních, automotive, procesních a výrobkových auditů, ať už jako auditor nebo auditovaný. V této oblasti poskytuje i poradenství, audity a konzultace.

Jaké oblasti proškolení vám můžeme nabídnout? Mrkněte a vybírejte. Podmínky samozřejmě domluvíme individuálně, přesně podle vašich požadavků:

1. školení FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

FMEA, do češtiny překládáno jako Analýza možných vad a jejich důsledků, je metoda, jejímž cílem je již ve fázi vývoje nového výrobku definovat všechny možné vady související s daným výrobkem/procesem v automobilovém průmyslu a pro potenciálně nejrizikovější vady realizovat preventivní opatření. Jde o metodu preventivní, která dokáže snížit náklady na odstranění vady při vývoji produktu nebo procesu, a následně při výrobě a užívání produktu.

Komu je školení určeno?

Školení je povinné pro dodavatele v automobilovém průmyslu a je určeno pro vývojové i výrobní úseky. Je vhodné pro zaměstnance pracujících na technických úsecích (konstruktéry, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zástupce kvality, vedoucí projektů, zkušební techniky, nástrojaře, výrobní inženýry, výpočtové specialisty).

Rozsah:  2 dny

2. školení  CP (Control Plan)

Identifikace testů za účelem kontroly produktu a stabilního procesu. Popisuje soubor všech činností, které se provádějí v každé etapě procesu, aby se zabezpečilo, že všechny výstupy procesu budou pod kontrolou.

Komu je školení určeno?

Školení je povinné pro dodavatele v automobilovém průmyslu a je určeno pro vývojové i výrobní úseky. Odbor kvality a výroby.

Rozsah:  2 dny

3. školení 8D aneb snižujme počty reklamací pomocí identifikací klíčových příčin

8D, je metoda používaná ke zlepšení kvality ve výrobě a k řešení různých problémů, obvykle zaváděná inženýry kvality nebo dalšími profesionály. Jejím smyslem je identifikovat, napravit a eliminovat opakování problému a je užitečná při zlepšování kvality výrobku a výroby. Zavádí trvalé opravné nastavení založené na statistické analýze problému a zaměřuje se na původ problému určením jeho kořene.

Komu je školení určeno?

Školení je povinné pro dodavatele v automobilovém průmyslu a je určeno pro vývojové i výrobní úseky. Odbor kvality a výroby.

Rozsah:  2 dny

4. QFD (Quality Function Deployment)

Metoda QFD je založena na principu maticových diagramů, s jejíchž pomocí se postupně převádějí identifikované požadavky zákazníků na produkt do dalších fází plánování jakosti produktu. Nejdříve se prostřednictvím prvního maticového diagramu – tzv. „Dům jakosti“ převádějí požadavky na produkt do znaků jakosti produktu.

Komu je školení určeno?

Školení je povinné pro dodavatele v automobilovém průmyslu a je určeno pro vývojové i výrobní úseky. Odbor kvality a výroby.

Rozsah:  2 dny

5. APQP a PPAP

APQP stanovuje postupy a metodiky pro plánování kvality jejíž součástí je aplikace pokročilých metod plánování jakosti, kdy je potřeba už ve fázi vývoje nového výrobku definovat všechny možné chyby související s daným výrobkem/procesem a pro potenciálně nejrizikovější chyby realizovat preventivní opatření.

Cílem PPAP je zabezpečit, že organizace rozumí požadavkům zákazníka ve vztahu k specifikacím a záznamům o technickém návrhu a že proces má potenciál vyrábět výrobky tak, že budou plněny požadavky v reálném objemu výroby a při dohodnuté rychlosti výroby.​

Komu je školení určeno?

Školení je povinné pro dodavatele v automobilovém průmyslu a je určeno pro vývojové i výrobní úseky. Odbor kvality a výroby.

Rozsah:  2 dny

6. školení výrobkový a dodavatelský audit

Díky tomuto kurzu se seznámíte s cíli a metodikami auditu výrobku a procesu, včetně praktického nácviku auditování tak, aby lépe vyhovovaly potřebám firmy a dokázaly tak lépe naplňovat firemní cíle. Všechny tyto metodiky a postupy jsou požadovány po dodavatelích do automobilového průmyslu. Vysvětleny budou funkce a možnosti využití auditů. Z procesu auditování tak budete následně schopni vytěžovat maximum pro zlepšování a rozvoj vašich procesů a výrobků.

Komu je školení určeno?

Školení je povinné pro dodavatele v automobilovém průmyslu a je určeno pro vývojové i výrobní úseky. Odbor kvality a výroby a dále všem, kteří auditují nejen své vlastní, ale i externí systémy a ještě více chtějí zkvalitnit procesy, výrobu, zlepšit své služby a být lepším dodavatelem v dodavatelském řetězci.

Rozsah:  2 dnyDiskuze ke článku
( Celkem: 1 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    Milan Blažek
12:19:06 - 23.08.2018  
prosím o Váš email, jako manager kvality potřebuji "jen" konzultaci v praxi. školení již mám, ale auditor nám připomínkoval FMEA+flow chart+kontrolní plán a potřebuji najít chyby a korigovat je. děkuji2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek