Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

?ena a ?ivot


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Tak mi dneska vy?el ?l?nek v ?asopise a ..... n?kte?? z v?s ho u? maj? a j? nic. Jsem ostuda, jdu to napravit a jeden v?tisk ?eny a ?ivot si jdu po??dit. Ale budi? mi omluvou, ?e jsem se v?novala bohulib? ?innosti - vtlouk?n? v?domost? do student?, za co? mi, douf?m, ten naho?e jednou p?ip?e hoooooodn? plusov?ch bod? Mrkaj?c? . ?e sv?j prvn? ?asopisov? p??sp?vek budu ??st ze v?ech posledn? ... to jsem si teda nemyslela. A ?e si ?ist? ?ensk? ?asopis kv?li m? koup? i chlapi, tak to jsem si nepomyslela v?bec. U? v?era mi p?nov? referovali, ?e potla?ili sv?j testosteron a mazali zakoupit nejnov?j?? ??slo ?eny a ?ivot. A v?echny maily za??naly podobn?: "...norm?ln? takov? magaz?ny nekupuji, ale v tomhle p??pad? jsem musel ud?lat v?jimku a zakoupit. Je mil?, ?e kdy? ?tu takov? ?l?nek v ?asopisu, tak si m??u ??ct, ?e zn?m autorku. A je super, ?e jste“pov?ila“a p?isp?v?te sv?mi dojmy a post?ehy nejen na internetu. Jen tak d?l! Douf?m,?e ta avizovan? kniha vyjde v dohledn? dob?. J? si ji ur?it? koup?m ....".

Tak tak n?jak Úžasn?

Martina


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek