Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Zm?ny 2016


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Rok 2016 je ve znamen? nejv?t??ch zm?n celn?ch a navazuj?c?ch p?edpis? od vstupu ?R do EU. Takov? men?? celn? revoluce. Nem?n? se jenom celn? legislativa, ale taky souvisej?c? da?ov? a statistick? z?kony, tak?e samoz?ejm? nejv?c z?kon o DPH a vykazov?n? intrastatu. A cel? ta sranda za?ne b?t ??inn? od 1.5.2016.

A proto?e kdo je p?ipraven, nen? p?ekvapen, na leto?n? jaro jsme pro v?s nachystali sam? zm?nov? ?kolen??ka. A aby to pro v?s bylo pohodln?j??, m??ete si vybrat mezi Ostravou a Prahou.
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek