Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Jazykov? vzd?l?v?n? ZDARMA!!!


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Prost?ednictv?m projektu POVEZ II (podpora odborn?ho vzd?l?v?n? zam?stnanc?) mohou zam?stnavatel? z?skat finan?n? p??sp?vek na zvy?ov?n? odborn?ch znalost? a dovednost? sv?ch zam?stnanc?. Sou?asn? mohou dostat i p??sp?vek na mzdy vzd?l?van?ch zam?stnanc? po dobu jejich ??asti na vzd?l?vac? aktivit?.

Do projektu se mohou zapojit nejen pr?vnick? osoby, ale i osoby samostatn? v?d?le?n? ?inn?, a to jak se zam?stnanci, tak i bez nich.

Administrace rozhodn? nen? n?ro?n?, komunikujete s ??adem pr?ce, ??dost je mo?n? podat tak? prost?ednictv?m datov? schr?nky. Jednodu?? u? to v?n? nebude!!!

M?m r?da p??slov? a tady se vysloven? jedno nab?z?: hloup? kdo d?v?, hloup?j??, kdo nebere Usm?vaj?c? se .

V?ce o mo?nostech profinancov?n? prost?ednictv?m tohoto projektu se dozv?te ZDE.
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek