Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? z?klady letem sv?tem


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Tuto novinku p?u obzvl?? r?da. Cel? rok jste se m? pr?b??n? ptali na mo?nost n?jak? rychl? "nalejv?rny" z celn? oblasti. Jednodenn?, monotematick? a nav?c u? pom?rn? hodn? odborn? zam??en? semin??e za??te?n?k?m sp? motaj? hlavu, ne? aby je uvedly do problematiky. A tak jsme p?em?leli. A to n?kdy hodn? bol? Mrkaj?c?. Ono se v?dycky lehce mluv?, ale h?? se u? n?co takov?ho zrealizuje. Aby to skute?n? bylo aspo? jak? tak? p??nosem a n?co jste se dozv?d?li, do dvou dn? se tolik informac? opravdu nacpat ned?. Sou?asn? ale nejde o ??dn? celnick? nebo deklarantsk? kurz roztahan? do n?kolika m?s?c?. A tak jsme nakonec zvolili p?tidenn? ucelen? kurz, kdy ka?d? den je ale koncipov?n samostatn? tak, aby se poslucha?i dozv?d?li n?co o dvou a? t?ech oblastech d?le?it?ch pro celn? ??zen?. Ucelenost jednotliv?ch dn? d?v? mo?nost hl?sit se na n? jednotliv? nebo se ??astnit kurzu jako celku.

Pokud je mi zn?mo, tak nic podobn?ho moment?ln? vzd?l?vac? agentury nenab?z? a to ani v Praze, kde se p?ece jen ?as od ?asu nech? naj?t obdoba deklarantsk?ho kurzu. Tak nev?hejte a vyu?ijte t?to jedine?n? p??le?itosti jak se dostat k ucelen?m, logicky uspo??dan?m a hlavn? aktu?ln?m informac?m tady v Ostrav?, bez nutnosti ?tr?chat se p?es celou republiku a? n?kde do Prahy Usm?vaj?c? se.

Moc se na v?s t???m

Martina Ji??kov?

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek