Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Pro? j?st chleba s m?slem, kdy? oblo?en? chleb??ek je mnohem lep??


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

„M?m napsat ?l?nek na t?ma ?esk? m?ma a sex“.

„Nejsi kompetentn?.“ D? m? vlastn?, dosp?l? d?t?, ani? by hnulo brvou.

„No dovol? Copak nejsem m?ma a ?esk? k tomu?“ jsem dot?ena a rozho??ena.

„Tv? mate?stv? ani n?rodnost nezpochyb?uji.“

N?kdy m?m nutkavou pot?ebu propuknout v nefal?ovan?, zoufal? pl??. Vzlykat, slzet, dupat no?kou, lomit rukama, lk?t nad zpackan?m ?ivotem a pak se j?t ob?sit do rybn?ka. A hlavou mi dun?: je to d?t? opravdu moje? Nevloudila se mi do sexu?ln? v?chovy chybka? Jak si asi mysl?, ?e p?i?el na sv?t? Jako ?e v lednu p?ilet?l ??p? Nebo ?e by duch svat?? Nic z toho. Norm?ln? jsme m?li s tat?nkem SEX. Radostnou z?le?itost! M?lit se v jeho p??pad? nemohu, je prvorozen?. A? u dal??ch d?t? sex za??n? b?t nenorm?ln? a ne zcela radostn?. ?ena je v pr?b?hu mate?stv? citliv? ?pln? na v?echno a chlap si to tak m??e rozd?vat s megerou, hysterkou, chudinkou, blbkou, pla?kou … M? velmi pestr? v?b?r. Nuda rozhodn? nehroz?. A jeliko? man?elsk? sex st?le vis? na vl?sku, tak ?esk? m?ma, kdy? si ho chce u??t, mus? b?t taky vynal?zav?! Mezi pl?nkami, ka?i?kami, ??kajdami a jin?mi serepeti?kami neust?le ?e??: KDE a JAK? KDEKOLIV, ale hlavn? NEN?PADN?!!!

Jako m?ma dvou kluk? to mus?m v?d?t. V ned?li po r?nu, kdy n? mal? jadern? fyzik Jarou?ek studoval za kuchy?sk?m stolem v encyklopedii Vesm?ru rozpad atomov?ho j?dra a druh? na chv?li zav?el oko, byla na TO ta spr?vn? chv?le. P?i na?em sexu?ln?m apet?tu jsme u? m?li rychlost a nen?padnost na?vihanou a tak n?s ot?zka „CO to d?l?te?“ absolutn? nevyvedla z m?ry.

„Hrajeme na chleba s m?slem. Tat?nek je chleba a j? namazan? m?slo.“

„Super hra. Jdu d?lat ?unku.“ S nad?en?m zvol?n?m mi p?ist?lo na z?dech 20 kg ?iv? v?hy. Uffff. ?esk? m?ma, jak vidno, mus? m?t i dobrou fyzi?ku, aby ?esk? t?ta nem?l fat?ln? n?sledky Usm?vaj?c? se.

„Mam????, ?koda, ?e br?cha sp?. Mohl d?lat okurku. S???pi? oblo?en? chleb??ek …. Jo a mam????? Pro? se tak drnc?me?“

„Nooo, proto?e to je oblo?en? chleb??ek v j?deln?m voze.“ N?kdy jsou d?ti na zabit?. Ch?pete.

„Te? u? i s majon?zou.“ …. hekl tat?nek S vyplazen?m jazykem

----------------------

Publikov?no v Bookazinu ?esk? m?ma a na ?eny s.r.o. ZDE
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek