Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Jsem v u??m v?b?ru Podnikav? ?eny roku 2016


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Draz? moji p??tel?, kamar?di, sympatizanti, studenti, klienti .... prost? v?ichni dob?? lidi,

m?m n?jak? hodn? kr?sn? obdob?. Kn?ku u? jsem v?m zv?stovala a z va?eho z?jmu a podpory jsem ?pln? vy??zen?. Doufala jsem v pochopen? a shov?vavost, ale tak velk? z?jem m? ?pln? zv?lcoval. Tak te? jen, aby se v?m l?bila. Objednat si ji m??ete ZDE.

Nicm?n?, dneska p?u ?pln? v jin? z?le?itosti. Sama dost dob?e nech?pu, jak se to mohlo st?t, ale .... byla jsem nominov?na do u??ho v?b?ru sout??e Podnikav? ?ena roku 2016. Komise vyb?rala ze 141 nominac? dvac?tku nejlep??ch. Kdy? m? o tom minul? t?den informovali, m?lem jsem odpadla. Sv? soupe?ky nezn?m, ale v???m, ?e jsou to sam? v?born? baby a j? jim ze srdce gratuluji. Ve?ejnost te? z t?ch dvaceti vybere deset ?en, kter? vyhraj?. Nikdy jsem se takov?ch akc? ne??astnila. Sna??m se d?lat svou pr?ci tak, jak nejl?pe um?m bez ohledu na to, jestli si toho n?kdo v?imne. Jsem u?itelka a v t?to oblasti podnik?m, co? uzn?v?m, je trochu bl?zniv?. Na ?sp?ch by p?ed t?emi lety, kdy jsem s t?m za??nala, nevsadil nikdo ani p?tn?k. U?itel? ve spole?nosti nemaj? extra dobrou pov?st. Fakt, ?e jsem se dostala do u??ho v?b?ru, je pro m? velk? zadostiu?in?n? a taky radost.
V?hra pro ka?dou ?enu z prvn? des?tky je 10.000 K?. Je to kr?sn? ??stka, kterou bych v podnik?n? "pro?ustrovala" jedna dv?. Ale m?m jednu z?sadu. U??v?m si pen?zk?, pokud si je vyd?l?m. Ty, kter? ke mn? p?ijdou jin?m zp?sobem, co? by byl tento p??pad, v?nuji t?m, kte?? si je vyd?lat nemohou, ale pot?ebuj? je k ?ivotu. Kde bych je pou?ila, o tom si po?t?te v m?m medail?nku ZDE. Pokud se mnou v t?to v?ci souzn?te, pros?m v?s o hlas. J? osobn? jsem vyhr?la u? touto u?? nominac?. Te? bych r?da pomohla je?t? n?komu jin?mu.

Hlasuje se ZDE do konce ??jna. Pro hlasov?n? SE MUS?TE ZAREGISTROVAT, ale nen? to nic t??k?ho a v???m, ?e to zvl?dnete (sta?? jm?no, p??jmen?, p?ezd?vka a e-mail. Nic dal??ho pro hlasov?n? net?eba).

Hlasov?n? se nach?z? t?sn? pod ?l?nkem. V ?l?nku jsou odkazy na kr?tk? p??b?h ka?d? z nominovan?ch ?en a jejich odpov?di na polo?en? ot?zky.

Z jedn? registrace se d? hlasovat pr?v? jednou. A je?t? d?le?it? v?c ?? srd??ka u jednotliv?ch p??b?h? nebo hlasovac?ho ?l?nku nejsou rozhoduj?c? (i kdy? m? teda pot??? moc) ?? jedin? co plat?, je skute?n? HLASOV?N? POD T?MTO ?L?NKEM.

Kdy? tuto mou prosbu po?lete d?l, budu v?m moc vd??n?.

D?ky, d?ky, d???????ky moc.

Va?e Martina L?baj?c?

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek