Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

?tvrt? rekvalifika?n? kurz - nejlep??


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zn?te to, kdy? se na n?co net???te nebo to prost? nechcete, tak nakonec se to uk?e jako to nejlep??, co v?s mohlo potkat? Noooo, tak p?esn? tak to bylo s leto?n?m „velk?m rekvalifika?n?m kurzem“ CELN? DEKLARANT. B?h a mnoz? z v?s v?, ?e jsem jej v?bec necht?la otv?rat. D?vody nebudu rozeb?rat, ale byly v?n? a z?sadn?. Nakonec m? z?jemci prost? umluvili. A jak u? to tak b?v?, byl to nejlep?? kurz, kter? kdy b??el. A proto?e jsem m?la sam? b?je?n? kurzy, tak si asi um?te p?edstavit, ?e kdy? n?co takov?ho ?eknu, tak to muselo b?t teda FAKT velk? Usm?vaj?c? se. No. Bylo.

Ka?d?ho jednotliv? m?m v sob? obtiskl?ho, ale jejich s?la byla v n??em jin?m. Od prvn? chv?le vytvo?ili kolektiv. Rodinu, kde jsme se sm?li, tro?ku i nervovali, u?ili, bavili … A ty hl?ky! Usm?vaj?c? se

Prob?halo zbo??znalstv? a Intrastat. Skrz naskrz divn? t?mata. Mo?n? nejdivn?j?? z cel?ho kurzu. Proto je jasn?, ?e tyhlety hnusy u?? Lenka Sabelov? Mrkaj?c?. Mal? tajfun, co nenech? lidi v klidu a sou?asn? jim vezme iluzi, ?e cokoliv um?. Ale i p?esto (nebo ?e by pr?v? proto) padaly hl?ky, ?e by jeden pad:

1) Po prvn?m dnu se Marian dostal do deprese a r?no podle toho vypadal. ??k?m mu:

"Co jste proboha d?lal celou noc?". Odpov?d? n?s zabil:

"??tal som si Hulvu.“ Usm?vaj?c? seUsm?vaj?c? se (pozn. Martin Hulva je lektor na celn? prohl?en?).

2) Zapojujeme dataprojektor a n?jak to nejde ?i co ... kdy? Marian prohl?s?: "M?te to v blbej ?urke". Sm?????????ch. Usm?vaj?c? seUsm?vaj?c? seUsm?vaj?c? se

3) Jinak byl Marian (p?edseda t??dy) velmi zodpov?dn?. Staral se o n?s jako o vlastn?. Ochutnali jsme raj??tka z vlastn? zahr?dky a taky p?ivezl pra?en? d??ov? sem?nka. NAPROSTO GENI?LN?. Samoz?ejm? jsem je nachystala i lektorce - Lence Sabelov? k ochutn?n?. Jej? ot?zka:

„CO TO JE?“ (je to z?kladn? tarif?rsk? ot?zka) m? nevyvedla z m?ry.

"To m? Marianova sem?nka!!!" VELK? SM???IIIIIIICH Usm?vaj?c? seUsm?vaj?c? seUsm?vaj?c? se

4) Marian tarifoval molitanov? kuli?ky. Zodpov?dn? do toho ?u?el a ... zabil n?s ot?zkou:

„?esky sa povie kuli?ky alebo kouli?ky?“ Mrkaj?c?

Netu?ila jsem, jak srandovn? m??e b?t taric a intrastat Usm?vaj?c? se.

P.S.1: Jsem po tom kurzu zv?lcovan? jak plechy z V?tkovic a to jsem si ani Hulvu ne??tala! Mrkaj?c?

P.S.2: U zkou?ek jsem byla py?n? jak p?v. To, co jste p?edvedli, nem? obdoby. Zku?ebn? komisi vypadly m?lem o?i z d?lk?.

P.S.3: Budete mi chyb?t FAKT JAKO FEST. Budi? mi ?t?chou, ?e Marian mo?n? zorganizuje sraz na Slovensku. Holky, co???? Jed??eeeem????? J? su pro. L?baj?c?
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek