Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Pl?n akc? Ostrava - podzim 2018


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Pokud usilujete o z?sk?n? celn? certifikace AEO (opr?vn?n? hospod??sk? subjekt), je nutn? celn? spr?v? dolo?it, ?e va?i zam?stnanci jsou vzd?l?ni v celn? oblasti. Jedin?m relevantn?m dokladem prokazuj?c?m z?sk?n? celn? kvalifikace je osv?d?en? o absolvov?n? rekvalifika?n?ho kurzu s celn? problematikou akreditovan?ho M?MT. P?esn? tyto podm?nky n? rekvalifika?n? kurz Celn? deklarant spl?uje. O z?sk?n? akreditace se do?tetete zde.

A j? se t???m na nov? celn? deklaranty. O tom, ?e kurzy jsou pohodov? a p??telsk? se m??ete p?esv?d?it v z?lo?ce rekvalifikace zde.

T???m se moc na v?echny nov? ??astn?ky. Tento kurz se otev?r? jen jednou ro?n?, tak nev?hejte a rezervujte si m?sto v?as.

Martina Ji??kov?
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek