Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Prvn? da?ov? semin?? za n?mi


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Jak u? v?ichni v?te, specializujeme se na po??d?n? semin??? a kurz? a p?edn?ek s celn? problematikou, ale od leto?n?ho roku jsme svou nab?dku roz???ili o oblast dan?, ??etnictv?, pr?va .... apod. Pro?? To je jednoduch? odpov??. Proto?e v praxi nelze odd?lit jedno od druh?ho. Firma mus? nejen um?t dov?zt zbo??, procl?t ho, navrhnout spr?vn? re?im ..... ale ??etn? mus? samoz?ejm? tyto operace spr?vn? za??tovat. A kdy? to neud?l? dob?e, tak chyba se vle?e p?es uz?v?rky a? do da?ov?ho p?izn?n?. Tak?e to jen kr?tce, k ot?zce PRO?. Druh? ot?zka n?sledovala bezprost?edn? po t? prvn? - JAK a KDO? JAK jsem v?d?la hned - nechci ??dn? teoretiky od zelen?ho stolu, usp?va?e had? .... chci naj?t ?lov?ka z praxe, kter? neteoretizuje, ale sype p??klady z ruk?vu a m? schopnost, ochotu a trp?livost tyto sv? znalosti p?ed?vat d?l. A to je o??ek. N?koho takov?ho, aby jeden pohledal Usm?vaj?c? se. Ale proto?e j? kdy? si n?co umanu, tak ned?m pokoj, ne? toho dos?hnu, tak jsem hledala, hledala, ptala se, prov??ovala, ??dala reference a doporu?en? .... a? jsem na?la. Poklad Usm?vaj?c? se . Janu Celtovou. Drobounkou os?bku, kter? m? v sob? ale energie na rozd?v?n?. P?i?la, vyzbrojila se fixem, kter? nedala z ruky celou dobu a od tabule se t?m?? nehla. A neuv???te - na semin??i prob?hala t?m?? celou dobu spont?nn? diskuse, kdy ??etn? se nejen ptaly na sv? probl?mky, ale d?valy do placu i sv? zku?enosti a s pan? lektorkou opravdu ?iv? diskutovaly.

Mus?m ??ct, ?e p?esn? takhle jsem si tyhle da?ov? semin??e p?edstavovala a te?, kdy? se ten historicky PRVN? uskute?nil, tak jsem m?la velkou radost, kter? dokonce na chv?li p?ebila mou aktu?ln? tak trochu (nebo asi hodn? Zamra?en? ) depresivn?-blbou n?ladu.

V?em d?v?at?m (tentokr?t to byla ?ist? d?msk? j?zda Mrkaj?c?) d?kuji za ??ast a v???m, ?e n?m zachovaj? p??ze? i do budoucna, budou ???it dobr? reference a ?e k n?m t?eba taky zav?taj? i n?jac? p?nov?.

Zvl?tn? pod?kov?n? pat?? pan? lektorce Jan? Celtov?, kter? navzdory hlasov? indispozici zvl?dla cel? semin?? bravurn?. U? te? se t???m na d?p?h??ko, nad kter?m se s n? sejdeme p??t?.

Martina Ji??kov?

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek