Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Pidi celn? kurz


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Tak se to bl??!

P??t? ?tvrtek se poprv? sejdeme na v?cedenn?m kurzu, kter? jsme pom?rn? v?sti?n? nazvali Celn? z?klady letem sv?tem.

Pro? letem sv?tem?

No to je jasn? ka?d?mu, kdo jenom zd?lky k celni?in? p?i?ichl. V p?ti dnech se cel? problematika ned? obs?hnout, i kdybychom se pokr?jeli na nudle. Ale c?lem tohoto pidi kurzu nen? nal?t v?m do hlavy v?echny celn? paragrafy a ?l?nky (a ?e jich je Mrkaj?c?). C?lem je se v celn? problematice r?mcov? zorientovat. Pochopit z?kladn? pojmy, fungov?n?, poznat funkce a kompetence celn? spr?vy a zasadit si tyto informace a znalosti do prost?ed? vlastn? spole?nosti. V neposledn? ?ad? je pro mnoh? velk?m p??nosem mo?nost potkat se s lidmi, kte?? d?laj? stejnou pr?ci v jin?ch firm?ch a vym?nit si zku?enosti p??padn? nav?zat pracovn? kontakty, kter? se v budoucnu mohou v?dycky hodit. M?m osobn? zku?enost, ?e samostudium v ?ivot? funguje, ale pouze do ur?it?ho momentu. Pak u? ?lov?k pot?ebuje diskutovat, konzultovat, vym??ovat si n?zory nebo jen poslouchat a hledat souvislosti, kter? s?m nen? schopen naj?t. Jenom tak se m??e posouvat d?le. A p?esn? tohle u n?s najdete.

Jak to v?m?

No, jednodu?e. N?kter? dny jsou u? toti? pln? obsazeny a sestava vypad? zaj?mav?. Deklarantky, ekonomky, ??etn? od Krnova a? po Prost?jov. Zat?m teda sam? d?v?ata. Tak nev?m, v ?em je probl?m Usm?vaj?c? se.

Chlapi, nebojte se n?s!!! My nekou?eme Mrkaj?c? .

Vyu?ijte posledn? p??le?itosti a p?ij?te mezi n?s.

Ale i kdyby z?stalo u d?msk? j?zdy, u? te? se na v?s t???m. Kouk?m na hodinky a .... p??t? t?den, p?esn? o tom ?ase .... ZA??N?ME!

Martina Ji??kov?

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek