Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Nuda z Brna? Ani n?hodou .....


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Je 11 hodin dopoledne a pr?v? b??? druh? hodina semin??e Dodac? podm?nky INCOTERMS v praxi a j? sed?m v koutku a poslouch?m lektorku, kter? i o tomto na prvn? pohled nudn?m t?matu, um? pom?rn? v?niv? vykl?dat. A proto?e je z Brna, tak te? jist? ch?pete ten zd?nliv? nepat?i?n? nadpis. Tahle d?ma, a?koliv je z Brna, rozhodn? nudn? nen? a jej? p?edn?ky u? v?bec ne. Na rozd?l od ostatn?ch ??astn?k? semin??e v?m, co asi dnes usly??m a poznatky si jen utvrzuji a t??d?m. Jejich v?hodou je zase ka?dodenn? praxe, nicm?n? podle toho, ?e si je?t? ani nekousli do chleb??ku, ovoce nebo kol??ku, soud?m, ?e u? i ten prvotn? p??sun informac? a jejich konfrontace s vlastn? prax? a znalostmi jim zp?sobuje nechutenstv? Pla??c? . Nediv?m se jim. Proniknout do taj? dodac?ch podm?nek INCOTERMS, chce velkou odvahu. Toto je toti? oblast, kde klasick? p??slov? - nev?domost h??chu ne?in? - sed? jak pokli?ka na hrnec. H??ch sice nem?te, ale firmy tyto neznalosti vlastn?ch zam?stnanc? citeln? bol?. Kdy? ??k?m citeln?, mysl?m t?m samoz?ejm? finan?n?. V mezin?rodn?m obchodu je toti? pom?rn? z?sadn? p?edem v?d?t, kdo bude platit clo, vy?izovat celn? formality, za?izovat a platit dopravu a hlavn? kdo ponese odpov?dnost za po?kozen? zbo?? po cest?. Jestli tohle m? na triku prod?vaj?c? nebo kupuj?c?. A zrovna touhle problematikou se zab?vaj? dodac? podm?nky INCOTERMS. Tak?e nejde o ??dn? sprost? slovo, ale v ?ivot? firmy, kter? vyv?? nebo dov?? zbo?? ze zahrani??, pom?rn? z?sadn? v?c.

A kdybyste nav?c v?d?li a na vlastn? o?i vid?li, jak to na?? lektorce p?i v?kladu slu?? a jak zaj?mav? um? i o t?to na prvn? pohled nudn? problematice vypr?v?t, nev?hali byste ani minutu a p?i?li mezi n?s.

Tak t?eba p??t? Usm?vaj?c? se nad n???m nem?n? zaj?mav?m.

Martina Ji??kov?

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek