Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Vid?te kon??


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Vid?te kon? nebo vid?te ??bu?

Podobn?ch obr?zk? chod? cel? ?ada a j? v?dycky, opravdu v?dycky vid?la jenom jednu variantu a kdybych se pokr?jela na nudle, tak tu druhou jsem prost? nebyla schopn? vid?t. Co to znamen?? ?dajn? kdy? ?lov?k vid? jen jednu mo?nost, tak pou??v? pouze nebo v?t?inou jednu mozkovou hemisf?ru. Ta druh? jaksi krn?, sp? nebo odpo??v?. Jak chcete. No a dneska p?i?el tento obr?zek a j? na prvn? pohled vid?la ??bu, ale hned na ten druh? kon?. A najednou nev?m, co vid?m v?c. K??, ??ba, k??, ??ba. M??e to znamenat dv? v?ci. ?e jsem za?ala do ?ivota zapojovat i dodnes sp?c? hemisf?ru, kter? je centrem emoc? a dosud byla pod dikt?tem rozumu v pom?rn? drsn?m ?tlumu nebo .... je je?t? jedno vysv?tlen?. ?e jsem se definitivn? zbl?znila. J? toti? kon? vid?m v posledn? dob? v?ude. Ne v?n?. P?ipad?m si jak v tom filmu - Neohl?ej se, jde za n?mi k??. No tak j? to m?m tak samo. Kdykoliv se ohl?dnu, vid?m za sebou kon?. A tak se neohl??m. Ale c?t?m ho stejn?. Po??d je za mnou. A tak se mi nedivte, ?e kdy? jsem (narozd?l od 99 % lid?) na tom obr?zku uvid?la zase kon? a ne ??bu (teda tu taky), tak ?pln? nej?s?m, ?e se mi poda?ilo jednu polovinu mozku rozpohybovat. Ale za v?mi ??dn? kon??ek ur?it? nejde, tak se nemus?te b?t halucinac?.

A jak tedy ty na?e hemisf?ry funguj??

LEV? hemisf?ra
Ovl?d? pravou polovinu na?eho t?la. Krom? toho je s?dlem logiky, ?e?i a v?le. D?ky n? dok?eme pracovat s fakty, daty a ??sly, dok?eme vy?e?it matematick? ?lohy, zde m?me smysl pro m?ry a v?hy. Odpov?d? za na?e analytick? my?len?, cit pro po??dek a za systematick? p??stup. Prost? tady najdete sv?j rozum Usm?vaj?c? se

PRAV? hemisf?ra
Ovl?d? na?i levou polovinu t?la a vegetativn? nervov? syst?m, kter? je odpov?dn? za radosti i ?zkosti, tr?pen?, pocen?, … Je s?dlem na?? tvo?ivosti a fantazie. Umo??uje n?m vn?mat obr?zky, barvy a tak? hudbu a rytmus. S?dl? zde i na?e emoce, chut? a v?n?. D?ky n? se um?me zasm?t vtipu, p?e??t dojet?. Prav? hemisf?ra odpov?d? za syntetick? (spojuj?c?) my?len?. V?echny v?znamn? objevy a vyn?lezy v?dy a i v?echna v?znamn? um?leck? d?la se zrodila nejprve v na?? prav? hemisf??e.
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek