Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Profily lektorů


Ing. Martina Jiříková

Motto: I pád na hubu je pohyb dopředu.

Vystudovala Slezskou univerzitu Opava, obchodně-podnikatelskou fakultu v Karviné, obor finance a 18 let pracovala v celní správě, kde postupně poznala od práce na hraničním přechodu, přes právničinu na Celním úřadu v Ostravě až nakonec skončila jako zástupkyně ředitele a současně ředitelka odboru cel a daní Celního úřadu v Mošnově. Tam se poprvé setkala s letištní celní problematikou, což se stalo její vášní a posedlostí dokonce natolik, že postavila na nohy celní interní vzdělávání pracovníků všech letišť v republice, když vdechla život dnes již legendárnímu celnímu kurzu CESTYL. V popředí jejího odborného zájmu je původ zboží, dodací podmínky INCOTERMS v návaznosti na celní hodnotu, problematika cestovního styku na letištích a srdeční záležitostí je pro ni oblast CITESu. Snaha dělat věci pořádně byla impulsem k vystudování další vysoké školy. Pedagogické vzdělání tak získala na Ostravské univerzitě, což se ukázalo jako skvělý plán B, když ji potkal klasický syndrom vyhoření. Jelikož poptávka po vzdělávání exportních a importních firem rostla, prostě se jednoho dne rozhodla teplé místečko ve státní správě opustit a věnovat se svému koníčku a vášni - učení. Přednáší pro pražské poradenské společnosti skupiny ACCON GROUP a žilinskou IPA SLOVAKIA, dále učí na VOŠ AHOL a VOŠ SOKRATES v Ostravě mezinárodní obchod, kontraktační dovednosti, právní logiku a hospodářské výpočty a finanční právo a v r. 2013 založila vlastní vzdělávací agenturu IDEA, místo, kde se dozvíte o clech, daních, celnících a celní správě i to, co byste radši nevěděli. Sídlí sice v Ostravě, kde je převaha jejich seminářů, ale čím dál víc je volá Praha a poslední roky taky vyráží školit i na Slovensko.

 

Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová

Motto: Nuda je smrtelný hřích učitele. (Johann Friedrich Herbart)

Dnes pracuje jako Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co.,s.r.o.. Je spoluautorkou odborné publikace Meritum - Clo (nakladatelství ASPI) a podílí se i na tvorbě případových studií pro vysoké školy. Specializuje se na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu. Přednáškám v oblasti Intrastatu se věnuje od počátku vykazování, tj. od roku 2004. V této oblasti poskytuje konzultace, audity a poradenství.

Lenka mistrně mate svým křehkým zjevem. Reálně je ale pochodujícím důkazem, že velký duch, inteligence a hluboké odborné znalosti se klíďo píďo mohou snoubit s krásou, křehkostí a také lidskostí. A že to je v jejím případě podařená kombinace ví všichni, co se kdy aspoň trošku otřeli o celnictví. Toto jméno je v našem oboru pěkně "profláklé" Usmívající se.

 

Jana Caltová

Motto: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. (Kung Fu Tzu)

V minulosti působila jako účetní nebo ekonom ve firmách s obratem od 40 – 120 mil. Kč a od roku 2009 se účetnictvím zabývá ve své vlastní účetní firmě. Nenechte se mýlit jejím křehkým zjevem. Má ocelové nervy, protože vydržet v tomto oboru plném nikdy nekončících a leckdy nervy drásajících legislativních změn 20 let, je úctyhodné. Z vlastní praxe ví lépe než kdokoliv jiný, jak je těžké se zorientovat v účetní a daňové džungli a tak se současně s účetnictvím věnuje i lektorské činnosti zaměřené zejména na začátečníky a mírně pokročilé. Její semináře jsou prošpikovány praktickými příklady a zkušenostmi a účinně tak pomáhají nováčkům zorientovat se v tomto složitém odvětví.

 

Ing. Martin Hulva

Motto: Lidé se cítí pohodlněji se starými problémy než s jejich novými řešeními. (John C. Maxwell)

Je absolventem Slezské univerzity v Opavě a České zemědělské univerzity v Praze. V Celní správě ČR působí od roku 1996 a v poslední době se věnoval především praktickým dopadům plánované modernizace Celní správy ČR na oblast celního řízení v rámci celostátní projektové skupiny jmenované právě za účelem plynulého zvládnutí přechodu celní správy na novou, moderní, organizační strukturu. Jeho dlouholeté zkušenosti a praxe při provádění celního řízení byly právě v období největší organizační změny celní správy od vstupu do Evropské unie velmi cenné, o čemž svědčil fakt, že byly a stále jsou využívány všemi celními ředitelstvími k plošnému seznamování deklarantské veřejnosti s touto významnou změnou. Co se týče elektronizace celního řízení, těžko najdete někoho lepšího.

 

Ing. Bc. Hynek Stejskal

Motto: „Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti.“ (Jan Werich)

Dnes pracuje na pozici výkonného ředitele ve společnosti zabývající se výrobou pro automotive a spolupracuje se zákazníky z ČR i nadnárodních korporací. Od počátku své profesní kariéry se specializuje na kvalitu v automotive, kterou také vystudoval na katedře kontroly řízení jakosti v rámci vysokoškolských studií u největších mezinárodních kapacit, jako jsou prof. Nenadál, Petříková, Plura a dalších. Přednáškám na téma kvality se věnuje od roku 2005, se specializací především na plastikářský, strojírenský průmysl a zodpovědnost za bezpečnost výrobků uváděných na trh výrobcem. Ve své profesní kariéře absolvoval desítky certifikačních, automotive, procesních a výrobkových auditů, ať už jako auditor nebo auditovaný. V této oblasti poskytuje i poradenství, audity a konzultace.

 

Michal Kment

Motto: „Život je nejlepší školou života.“ (Jára Cimrman)

Od roku 1992 se věnuje budování rodinné firmy. V současné době je majitelem a jednatelem společnosti specializované na výrobu dřevěných obalů a služeb exportního balení. Již 20 let se zabývá konstrukcí dřevěných obalů s postupným rozšířením o služby exportního balení výrobků. V poslední době rozšiřuje svoje aktivity v oboru antikorozní ochrany výrobků. Pro svoje zákazníky řeší balení jak jednotlivých zásilek, tak i technologických celků. Poskytuje poradenství při řešení logistiky exportních projektů.

 

 

 

 

Ing. Ota Schupke

Motto: „Učit se pro život, ne pro školu.“ (Seneca)

Od roku 1990 pracuje pro Celní správu ČR. Přibližně od roku 2006 se vedle své profese věnuje přednáškové činnosti, a to jak pro školy se zaměřením na zahraniční obchod, tak pro společnosti realizující zahraniční obchod. Nyní zastávaná funkci vedoucího oddělení daňových kontrol. Do roku 2012 vykonával funkci zástupce ředitele celního úřadu a přímo řídil odbor cel a daní, do kterého patřila problematika celní, problematika spotřebních a ekologických daní, problematika právní podpory a problematika správy příjmů směřujících do Státního rozpočtu nebo rozpočtů obcí. Vystudoval Univerzitu Pardubicích v oboru ekonomie a správa a Vysokou školu podnikání v Ostravě v oboru ekonomie a management.

 

 Ing. Václav Polok

Motto: Zkušenost je dobrá škola. Jen školné je příliš vysoké (Seneca)

Vystudoval Vysokou školu báňskou – technickou univerzitu Ostrava a nyní dokončuje doktorandské studium na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Pracovní kariéru zahájil v Moravskochemických závodech v Ostravě. Od 90. let pracuje ve Finanční správě ČR na řídících pozicích a již více než 20 let se intenzivně zabývá odbornou problematikou daní, daňové správy a účetnictví především v hmotně – právní oblasti. Od r. 1996 vykonává profesi soudního znalce v oboru účetní evidence se zaměřením na účetní a daňovou kriminalitu, analýzu účetnictví a účetního výkaznictví. Přednášel na Slezské Universitě v Opavě a Vysoké škole podnikání v Ostravě v bakalářských i magisterských studijních programech. Působí jako akreditovaný lektor MF ČR a rovněž jako lektor Justiční akademie v oboru účetnictví. Je autorem řady odborných skript v daném oboru, členem Off-shore unie poradců a člen ekonomické rady Ostravsko-opavského biskupství.


Mgr. Emílie Mazurová Michálková

Motto 1: Opatruj sa človeče, bude ťa aj pánboh!

Motto 2: Life is short. Buy the shoes, drink the wine, order the pizza.

Motto 3: Čo to máte za priority? Stratili sa nám poháre na víno! TO je tragédia!!!

Bojíte se komunikovat v cizí řeči? Tak to jste na správné adrese. Tato nádherná, veselá a empatická ženská, co nezapře své slovenské předky, miluje víno, nosí proklatě krátké sukně a permanentně okouzluje svým nadhledem, humorem a krásným měkkým slovenským el´, dokáže odbourat vaše nesmyslné bariéry a ostych při běžném používání cizího jazyka.  Nejen, že má na to školy (vystudovala angličtinu, český jazyk a literární vědu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity), ale hlavně 17leté zkušenosti s výukou angličtiny, přípravami na různé druhy zkoušek a certifikátů všech jazykových úrovní a věkových kategorií jak moderními, tak klasickými metodami.  S ní prostě mlčet nedokážete.

 

Mgr. René Bažanowski

Motto: Never, never, never, never give up. (Winston Churchill)

S tímto člověkem se do anglické komunikace rozhodně nutit nebudete. V jeho přítomnosti se ostych vypařuje závratnou rychlostí a vy zjišťujete, že vás angličtina začíná prostě bavit. Pokud nechce, nepoznáte, že nemluvíte s rodilým mluvčím. Kromě toho, že na to má taky školy (vystudoval učitelství anglického jazyka a výtvarné tvorby na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, absolvoval roční studium na Altrincham College v Hale zakončené certifikátem CAE (C1), získal Certifikát CPE (C2)), tak také jeho lektorské zkušenosti jsou dlouholeté (učil na prestižních brněnských gymnáziích (Biskupské a Vídeňská), na LAROS Junior College v Havířově studenty pomaturitního studia, studenty na VOŠ SOKRATES v Ostravě, na Ostravské univerzitě, v rekvalifikačních kurzech a odborných seminářích, věnuje se firemní výuce, okrajově odbornému tlumočení a překladům. V neposlední řadě založil a zdárně provozuje English Studio Bajo v Havířově s interaktivním stylem výuky. Je vážně dobrý! Pokud vás někdo dovede „rozmluvit“, tak je to právě on.

 


Bc. Tomáš Slováček

Motto: The most important thing in communication is to hear what isn´t being said.(Peter F. Drucker).

Jaký by to byl jazykový kurz celní angličtiny bez celníka! Tomáš je takový celník – světoběžník. Velkou část své celní kariéry strávil na zahraničních stážích a prací v mezinárodních projektech. 2 roky působil v asistenční misi EU na hranicích Ukrajiny a Moldavska jako národní expert v celních záležitostech. Byl také členem pracovní skupiny pro celní spolupráci na Generálním ředitelství cel pro naše Předsednictví v Radě EU a zúčastnil se mnoha jednání v institucích EU, v Radě EU nebo v Komisi. V zahraničí působil i lektorsky v rámci vzdělávacího projektu Integrovaný hraniční management na jižním Kavkazu v r. 2011, kdy cílem byla spolupráce při vytváření výukových osnov pro celní vzdělávání v celních správách Arménie a Azerbajdžánu. Nedávno se vrátil z anglického Manchesteru, kde byl na "výzvědy" v rámci programu Customs 2020. Angličtinu zná nejen z praxe, ale také ji studoval na Ostravské univerzitě v rámci oboru Angličtina ve sféře podnikání a má rovněž pokročilejší zkoušky FCE, CAE a státní zkoušku na Státní jazykové škole, takže byste pro kurz obchodně-celní angličtiny těžko hledali povolanějšího člověka. Jak správně tušíte, v kurzu bude mít na starosti právě odbornou část obchodní komunikace. Jeho osobní zkušenosti a zážitky ze zahraničních působišť a práce na mezinárodním letišti jsou nedocenitelné, takže se je nebojte využít.

 

 
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek