Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Bal?m, bal?, bal?me ...


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

"P?eji v?m ??astnou cestu dom? a pevn? v???m, ?e v?m dne?n? semin?? hodn? dal." Lou?ila jsem se s ??astn?ky dne?n? naprosto netypick?, ale o to zaj?mav?j?? akce a krom? souhlasn?ho mru?en? jsem zcela z?eteln? sly?ela

".... a taky hodn? vzal." Tak trochu smutn? a s povzdechem prohodila jedna z ?en, kter? dneska byly p?ekvapiv? v men?in?.

"Vzal? A proboha co?" optala jsem se p?kn? nahlas i kdy? jsem tu?ila odpov?? (po t?m?? ka?d?m semin??i n?co podobn?ho zazn?).

"Iluze Usm?vaj?c? se . R?no jsem sem jela s t?m, ?e jsme ve firm? hv?zdy .... a .... "

"A ne? dojedete dom?, tak zase hv?zdami budete Mrkaj?c?." ubezpe?ila jsem ji.

Je to poka?d? stejn?. Doba je zl?, zam?stnavatel? po?aduj? v?kony, internet a postupuj?c? globalizace n? ?ivot p??ern? zrychluj?, tak?e kolikr?t se v pr?ci nestih?te ani naj?st nato? abyste sledovali, co se kde nov?ho ?ustne. N?kter? v?ci nen? tak slo?it? se nau?it. ??etn?ch nebo da?ov?ch kurz? najdete mraky, ale jak zabalit zbo?? na export tak, aby p?e?ilo cestu t?eba na druh? konec sv?ta a nep?i?lo k ?hon? vlivem klimatick?ch, p?epravn?ch, skladovac?ch a jin?ch podm?nek, tak to se dozv?te jenom u n?s Usm?vaj?c? se.

Jednoduch? odpov?? by mohla b?t: do bedny Mrkaj?c?.

Jen?e jak? bedny? Z ?eho? D?evo - skv?l? n?pad, ale co d?evomorky, brouci, pl?sn? a jin? "radosti", kter? se u d?eva nejen p?edpokl?daj?, ale taky zhusta vyskytuj?. Pap?r? Ten absorbuje vlhkost jako houbi?ka a p?kn? v?m zava?? co se koroze t??e. F?lie? No pokud chcete, aby zbo?? bylo jako ve sklen?ku a nevad? v?m rez p??padn? pl?sn? a jin? chu?ove?ky .... pros?m. Balte do f?li?. A to je?t? nejsme u upevn?n?, fixace nebo kurtov?n?. Nazv?te si to, jak je ct?n? libost. A s t?m souvis? fyzika (fuuuuj Nevinn? ). Jak? Jednodu?e. Teda aspo? mi to tak z ?st pana lektora zn?lo. T?en? se sklo?ovalo permanentn?. Nech?pu, jak jsem dodnes mohla ??t bez znalosti koeficientu smykov?ho t?en? Mrkaj?c? . Chlapi tam h?zeli sam?mi G??ky. To bylo sam? 4G, 3G .... 6G!!!! Ale holky bu?te v naprost?m klidu. Nebyla to TA G??ka, kter? v?s te? do jedn? napadaj?. Opravdu ne, i kdy? zaujet? .... vyvol?vala noooo ..... mo?n? je?t? v?t?? Usm?vaj?c? se. Ale v?te jak, nen? G-?ko jako G-?ko. Chlapi maj? jak vidno svoje, ?ensk? taky a celn?ci, ti maj? jedno naprosto speci?ln?. Sm?j?c? se. Ov?em lib? pocity to celnick? G-?ko f???kt nevyvol?v?. V??te mi. Jsem u? nav?kyv?k?amen posti?en? celn?k. Ale taky ?ena, za co? jsem po dne?ku nesm?rn? vd??n? Usm?vaj?c? se.

A tak se nedivte, ?e n?kter? d?v?ata p?i?la o iluze Mrkaj?c? Mrkaj?c? Mrkaj?c?

Va?e Martina Ji??kov?

P.S.: Na posledn? fotce stoj? za to podrobn?ji prozkoumat, na ?em s panem Kmentem sed?me. Povrchn? pozorovatel ?ekne "na bedn?". J? up?es?uji - na "supermodelu exportn? zabalen? bedny v ?ezu" Usm?vaj?c? se.Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek