Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Prvn? rekvalifika?n? kurz - fotoblog - I. ??st


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Kdy? je n?co PRVN?, tak to v?dycky zav?n? strachem nebo aspo? obavami z nezn?m?ho. A v tomto p??pad? se t?ch prvenstv? se?lo pon?kud v?c. Moje prvn? akreditace, prvn? rekvalifika?n? kurz celn? deklarant po letech, prvn? ??astn?ci a hodn? obav. Bude o to z?jem? Zrealizuji v?bec ten prvn? b?h? Je to pot?ebn?? Zvl?dnu to? A ??astn?ci? Tak ti m?li taky svou v?rku pochybnost?. Bude n?m to opravdu k n??emu? D?me to? Kdy jsme naposledy chodili do ?koly? Co spolu??ci? Jac? budou? A lekto?i? A zkou?ej?c?????

Co se t??e zkou?ek, tak to je?t? mudrovat nem??eme, ale jinak v?echny obavy, strachy a chmury se rozplynuly jak p?ra nad hrncem. Kurz ne ?e je obsazen jako celek, ale v n?kter?ch dnech i m?rn? p?epln?n, proto?e se k n?m na vybran? t?mata p?ipojuj? i pracovn?ci z r?zn?ch firem individu?ln? a dokonce i t?etina m?st v podzimn?m b?hu u? je te? zarezervov?na. No a ostatn? ot?zky? Co v?m budu pov?dat. Se?li se tak b?je?n? lid?, ?e a? budeme za m?s?c kon?it, tak budu ur?o bre?et Mrkaj?c? . Dny, kdy p?edn??m, jsou opravdu n?ro?n?. I kdy? jsem tvor spole?ensk?, neupejpav? a komunikativn?, tak v p?tek ve?er m?m f????kt hubu vymletou z pant?. Jen?e pak mi p?ijde p?r n?dhern?ch smsek a mail? a j? se zas za??n?m t??it na dal?? ?tvrte?n? r?no.

A jeliko? jedna ??astnice je v?niv? fotografka, tak mi u?et?ila hodn? pr?ce s psan?m a z prvn?ho kurzu budeme m?t super fotoblog. Co v?m budu pov?dat, mrkn?te sami na prvn? ??st.
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek