Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Sama s nohami na stole .....


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Jednou ten den musel p?ij?t a i kdy? n?m to v?em bylo l?to, u?ili jsme si ho maxim?ln?, pokud se o zkou?k?ch d? ??ct, ?e se daj? "u??t". Daj?. M?j t??dn? ze st?edn? n?m v?dycky ??kal:

"D?v??tka (byly jsme sam? baby Usm?vaj?c? se), v?domosti v?m konvi?kou do hlavy nikdo nenaleje."

A i kdy? jsem s n?m nesouhlasila absolutn? v ni?em, tak v tomhle mu d?v?m za pravdu. J? v?m dob?e, co jsme se v?m b?hem kurzu sna?ili do hlavy nal?t, ale pokud byste sami nep?ilo?ili ruku k d?lu, nerozto?ili mozkov? z?vity a nezmobilizovali v sob? v?echny s?ly a chu? p?ekonat sama sebe, bylo by n?m to platn? jak mrtv?mu zimn?k. V?m, ?e jste m?li obrovskou tr?mu, strach a obavy (Na?o, va?e ruce byly p?ed zkou?kou jak kusy ledu), ale v??te mi, ?e kdy? jste p?ed n?mi sed?li, mnohdy n?m, zkou?ej?c?m opravdu padala brada z toho, co v?echno um?te. Jsem na v?s py?n?.

Prok?zali jste, ?e se ?ivotn?m p?ek?k?m dok?ete postavit ?elem a p??mo. Nejste naivn? a netrp?te iluz?, ?e probl?m zmiz? jenom proto, ?e p?ed n?m zav?ete o?i, ute?ete nebo jej budete bagatelizovat. Slovy p?edsedy zku?ebn? komise - klobouk dol?!

?ryvky z va?ich mail?:

...tak dob?e se v?e ch?palo... zapadalo. Moc m? to t?ma bavilo. Nakoplo. Bylo dobr? i to, ?e jste zachovala kr?do, ?e nic nen? zadarmo a zkou?ky prob?hly tak, jak prob?hly a test tak?. Je to dobr? la?ka. Lidem, co to berou v?n?, dop??v?te pocit, ?e n?co zvl?dli, p?ekro?ili p?ek?ku, dok?zali. I to je jeden z velmi d?le?it?ch smysl?, co lidi posouv? d?l .....

...Jsem r?da, ?e jsem V?s a v?echny spolubojovn?ky poznala. Vy jste velice chytr? a vzd?lan? a hlavn? m?te dar podat v?ci srozumiteln? a lidsky. To je opravdu dar p?evypr?v?t paragrafy do poh?dky a z?rove? vytvo?it mil? dom?c? prost?ed?. Byly to v?dy p??jemn? dva dny v t?dnu a te? mi chyb?....

Martina Ji??kov?

P.S: O tom, jak kurz prob?hal se m??ete mrknout v na?em t??d?ln?m fotoblogu v z?lo?ce Rekvalifikace

P.S: Z ??astn?k? se vyloupla skv?l? fotografka, kter? zvedla sebev?dom? naopak mi Mrkaj?c?. D?kuji, proto?e JE za? a ne, ?e ne.


Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
   


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'


 
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek