Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Za??n?me aneb jak m? to cel? napadlo ....


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Byl ?tvrtek 29. 6. 2013 a pr?v? skon?il ?sp??n? semin?? o p?vodu zbo??, po??dan? pod hlavi?kou CENTRA LOGISTICK?CH SLU?EB OSTRAVA s.r.o.. P?em?lela jsem o v?em, co mi jednotliv? ??astn?ci ?ekli nebo napsali. L?b? se jim my?lenka, ?e u n?s nach?zej? specializovan? t?mata v oblasti celnictv? a r?di se k n?m vracej?. Nikde nic takov?ho nen?. Sem tam n?jak? agentura jedno ?i dv? t?mata vyhl?s?, ale to je m?lo. Firmy se pot?ebuj? dozv?d?t v?c. N?kdy mus? ?kolit za??te?n?ky - studenty, co o exportu nebo importu sly?eli jen ve ?kole a celn?ka na vlastn? o?i nikdy nevid?li, holky vracej?c? se z mate?sk?, co d?vno ztratily s oborem kontakt, lidi, kte?? p?i?li o zam?stn?n?, cht?j? pracovat, cht?j? se u?it, ale jaksi nen? kde. A pak pot?ebuj? ?kolit maz?ky. Dlouholet? pracovn?ky, kte?? v oboru pracuj? dlouho, ale pokud cht?j? udr?et krok s p?ekotnou a naprosto nev?danou legislativn? smr?t?, tak tak? hledaj? mo?nosti, jak se o novink?ch dozv?d?t n?co v?c ne? jen fakt, ?e vstoup? v platnost. A tak bych mohla pokra?ovat d?l a d?l. Abych na chv?li vypla mozek od pr?ce, vyrazila jsem hned n?sleduj?c? t?den na prodlou?en? v?kend do mo?sk?ch l?zn?. A tam, kdy? jsem plavala s delf?ny to p?i?lo: my?lenka Usm?vaj?c? se ! Vlastn? asi MY?LENKA! IDEA! Zalo??m si vzd?l?vac? agenturu a budu se vzd?l?v?n? v celn? oblasti v?novat pravideln? a dlouhodob?. M?m za sebou t?m?? dvacetiletou praxi celn?ka, vzd?l?v?n? se v?nuji l?ta na v?ech mo?n?ch front?ch a nav?c m? to bav? ??m d?l t?m v?c. Vymysl?m a zrealizuji nejen jednodenn? semin??e, ale tak? del?? kurzy pro deklaranty, po??d?m si o akreditaci tak, abych mohla nab?dnout tyto kurzy i ??ad?m pr?ce jako rekvalifikaci. A taky zkus?m navazuj?c? obory - dan?, ??etnictv?, pr?vo ...... A jeliko? se tato IDEA s koncem relaxu mezi delf?ny nevypa?ila jako sen, ale naopak se v m? hlav? uhn?zdila jaksi definitivn?, mohu v?s dneska s radost? p?iv?tat na na?ich str?nk?ch a srde?n? v?s k n?m pozvat. P?ij?te a p?esv??te se, ?e se jednak n?co dozv?te a podruh? se budete s n?mi c?tit dob?e.

Moc se na v?s t???m

Martina Ji??kov?
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek