Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Druh? rekvalifika?n? kurz - I. ??st


Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Podzimn? b?h rekvalifika?n?ho kurzu Celn? deklarant je v pln?m b?hu, ale proto?e n?m chyb? b?je?n? Pavl?na Gelnarov?, kter? na ja?e poctiv? dokumentovala ka?d? den, tak tentokr?t nebudeme m?t t?ch fotek tolik. Dnes lektoruje Ing. Martin Hulva (p?u lektoruje, proto?e se u??me i te?, navzdory p?tku a celkem pokro?il? hodin? Sm?j?c? se). Pravda, ??astn?ci jsou poprv? trochu vydivo?en?, proto?e celn? prohl?en?, kter? je dneska na programu, je celkem prek?rka. Velmi slo?it? a komplikovan?, ale MY m?me ?t?st?, proto?e v republice nen? na tuto problematiku nikdo lep??, ne? pr?v? Martin. Je posedl? svou prac? a je v n? sakra dobr?. Jako ostatn? v?ichni posedl? lid?. Z fotek je zn?t zaujet?. Jak lektora, tak poslucha??.

----------------

Po tomto dnu jsem si znovu uv?domila, jak m? moje pr?ce bav? a napl?uje. A jakou z n? m?m radost. Taky byste m?li, kdyby v?m p?i?el takov? mail:
Dobr? den pan? Ji??kov?, dovol?m si zaslat p?r momentek. V?m pro radost, pro p?ekvapen?, pro ?sm?v Usm?vaj?c? se. S
nad se V?m alespo? kapku l?b?... byly to opravdu momentky, okam?it? n?pad, kter? hrani?il s troufalost?... Mrkaj?c?

M?jte kr?sn? zbytek dne.

----------------------
Jak by se mi to nel?bilo. L???b???. Moc. Nejen to, jak zodpov?dn? "lov?m" co nejlep?? fotky pana lektora Úžasn?, ale fakt, ?e se c?t?te na kurzu p??jemn?, uvoln?n? a chov?te se naprosto spont?nn?.

2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek