Uivatel: Heslo:
Registrace Ztrta hesla

Blog

 

Dokud nás smrt nerozdìlí,

aneb ... a co potom?
Zobrazeno: 2241x Koment: 0x Datum: 30.01.2017

Proè jíst chleba s máslem, když obložený chlebíèek je mnohem lepší

aneb v manželství to je se sexem dost tìžký :)
Zobrazeno: 2197x Koment: 0x Datum: 21.05.2016

Žena a život

Moje první èasopisová vlaštovka.
Zobrazeno: 3295x Koment: 0x Datum: 13.05.2015

Mùj dopis Ježíškovi

... Už jste letos psali Ježíškovi? Afrodita ano.
Zobrazeno: 2057x Koment: 0x Datum: 16.12.2014

Nejsem cvok, jen nejezdím na mrtvém koni!

Co má dìlat èlovìk, když zjistí, že sedí na mrtvém koni? Ètìte!
Zobrazeno: 3351x Koment: 0x Datum: 08.11.2014

Mlèeti zlato???

aneb jak výjimka potvrzuje pravidlo.
Zobrazeno: 2058x Koment: 0x Datum: 02.06.2014

Výmluva není omluva ...

aneb jak se místo krávy nebeské narodil korunovaný vùl
Zobrazeno: 2347x Koment: 0x Datum: 03.05.2014

5 FFF rad

fakt furt fungujících :)
Zobrazeno: 1967x Koment: 0x Datum: 30.03.2014

Chystáte se na dovolenou do Afriky?

Nezapomeòte si do pouštì pøibalit NEPOSTRADATELNÝ doplnìk.
Zobrazeno: 1843x Koment: 0x Datum: 16.03.2014

Pro dobrou kamarádku bych pøes plot skoèila ...

Jste rozdílní a pøitom si skvìle rozumíte? V tom pøípadì mì budete chápat.
Zobrazeno: 2788x Koment: 0x Datum: 19.02.2014

Berme sliby vážnì!!!

aneb k èemu se taky mùžete dostat na hodinì obchodního práva
Zobrazeno: 1946x Koment: 0x Datum: 13.02.2014

Zmìnit se èi nezmìnit? To otázka. Poradíte?

Pokud necítíme, že zmìna bude zásadní a vše pronikající, odmítáme s ní zaèít. Neuvìdomujeme si význam prvního záseku, chceme-li vymýtit les.
Zobrazeno: 1924x Koment: 0x Datum: 24.01.2014

Vidíte konì?

Malá sonda do vašeho mozku.
Zobrazeno: 2097x Koment: 0x Datum: 15.01.2014

O nadìji

Nìkdo, nìkdy, nìkde øekl, že lidé mají vágní nadìje, ale jasné obavy. A já bych moc chtìla, aby to bylo naopak.
Zobrazeno: 2219x Koment: 0x Datum: 08.01.2014

Novoroèní zastavení

aneb malá bilance letošního roku s nadìjným výhledem do roku pøíštího.
Zobrazeno: 2852x Koment: 0x Datum: 28.12.2013

FUNGUJE TO!

Nic nemùže zastavit myšlenku, pro niž nastal èas. Viktor Hugo
Zobrazeno: 1819x Koment: 0x Datum: 30.09.2013

Zaèínáme aneb jak mì to celé napadlo ....

Zobrazeno: 2052x Koment: 0x Datum: 01.08.2013