Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Pr??ez z?konem o DPH

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání14.11.2013
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1500K?
osob
Podnik?te a st?le nem?te jasno, jak se chov? jedna z nejkomplikovan?j??ch dan? u n?s? Nest?h?te sledovat smr??? novel, kter? pr?v? v oblasti DPH je opravdu v?ivn?? Rozezn?te rozd?l mezi odpo?tem DPH a n?rokem na osvobozen? pln?n?? V?te, jak v?znamn? zm?na v oblasti DPH postihla stavebnictv?? Zn?te ?skal? DPH p?i dovozu zbo?? z t?et?ch zem? a hlavn?, um?te si u DPH p?i dovozu spr?vn? ur?it z?klad dan? a zajistit tak jej? spr?vn? v?po?et? Jste si jisti, ?e jste vst?ebali v?echny legislativn? zm?ny pro rok 2013 a ve sv?ch da?ov?ch p?izn?n?ch nechybujete? Postr?d?te mo?nost pt?t se a konzultovat sv? dotazy? V tom p??pad? p?esn? pro v?s je koncipov?n da?ov? semin?? na t?ma:

Pr??ez z?konem o dani z p?idan? hodnoty


Nenechejte nic n?hod?, ud?lejte si tro?ku ?asu a pod?vejte se na oblast DPH s n?mi. Pozn?te nov? lidi, kte?? maj? podobn? probl?my jako vy a zjist?te, ?e u?en? nov?ch v?c? nemus? bolet, ale naopak m?e j?t o p??jemn? str?ven? ?as, kter? se v?m v budoucnu z?ro?? a posune v?s o kousek d?l.2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek