Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Elektronick? celn? ??zen? anebo STOP pap?rov?n? ...

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání27.11.2013
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1500K?
osob
Dobr? den,

jste spole?nost, kter? ke sv?mu ?ivotu pot?ebuje komunikovat s celn?m ??adem? Jste export??i nebo import??i a procl?v?te pravideln? zbo??? Pokud ano, tak v?te, ?e p?i komunikaci s celn? spr?vou ji? s klasick?mi „pap?ry“ neusp?jete. Ve?ker? propou?t?n? zbo?? do celn?ch re?im? je pln? elektronick?. Pokud v?s zaj?m?, jak se v dne?n? dob? s celn? spr?vou komunikuje, jak? povolen? mus?te m?t vy??zeny, ale hlavn? jak konkr?tn? funguj? jednotliv? elektronick? syst?my pro re?im tranzitu, v?vozu a voln?ho ob?hu, p?ij?te na n? semin??

Elektronick? celn? ??zen? aneb STOP pap?rov?n? ….


C?lem semin??e je pomoci deklarant?m, dovozc?m a v?vozc?m orientovat se v elektronick?m prost?ed? celn? spr?vy a upozornit na ?skal?, kter? mohou p?i pod?v?n? elektronick?ho celn?ho prohl?en? nastat.2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek