Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celní deklarant - rekvalifikační kurz

Zpět do kategorie: Školení
Datum konání20.03.2014
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH14000Kč
osob


Rekvalifikační kurz: Celní deklarant

Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-37008/2013-1/835 ze dne 5.12.2013

Třináctidenní rekvalifikační kurz + jeden den zkoušky.

Absolvent tohoto kurzu:

 • je schopen zastávat pracovní pozice související s celní problematikou (celní deklarant, pracovník exportního nebo importního oddělení, pracovník logistiky, speditér – zasilatel, logistik v dopravě a přepravě, zbožíznalec, účetní nebo ekonom ve společnosti zabývající se mezinárodním obchodem apod.)
 • je připraven pro práci v malých, středních i velkých firmách a institucích, které se zabývají mezinárodním obchodem, celní problematikou, devizovým platebním stykem, kontrolou obchodních operací, mezinárodní dopravou, zasilatelstvím, logistikou …
 • získá potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a návyky v oblasti mezinárodního obchodu a celnictví a s tím úzce související elektronizací celního řízení
 • ovládá odbornou celní terminologii
 • používá prostředky ICT na pokročilé uživatelské úrovni v souladu s povinně zavedenou elektronizací celního řízení
 • využívá výpočetní techniku jako zdroj získávání celních, právních a dalších odborných informací
 • chápe vlivy globalizace na mezinárodní obchod a celnictví
 • uvědomí si úzkou propojenost celní, daňové a účetní oblasti v rámci firmy
 • orientuje se v legislativní úpravě celní problematiky v EU i ČR
 • zná kompetence Celní správy ČR, ví kdo je deklarant a zná jeho práva a povinnosti
 • ví, co je celní řízení, kdy začíná, jak končí, kdo jsou jeho účastníci, kterými doklady a informacemi musí být doloženo
 • umí si spočítat celní dluh u kteréhokoliv druhu zboží
 • rozeznává celní režimy a umí aplikovat jejich použití v praxi
 • dokáže vyplnit elektronické celní prohlášení u jednoduchého případu dovozu a vývozu
 • chápe podstatu pojmů: původ zboží, dodací podmínky INCOTERMS, celní hodnota, Intrastat, TARIC, celní sazebník, zákazy omezení, CITES, svobodné pásmo, zjednodušený postup, místní řízení, závazná informace, deklarant, zastupování v celním řízení, clo, osvobození od cla, celní dluh, zajištění celního dluhu, následná kontrola, carnet TIR a ATA, celní přestupek a celní delikt, …..

Minimální požadavky pro přihlášení

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • základní znalosti ovládání výpočetní techniky – word, excel, vyhledávání na internetu (Celní řízení je dnes povinně elektronizované, komunikace s celním úřadem probíhá převážně elektronicky.)

Obsah kurzu

Celnictví – historie, celní legislativa, celní správa ČR

Celní řízení – celně schválená určení, celní režimy, celní prohlášení, doklady v celním řízení, clo, celní dluh, zajištění celního dluhu, původ zboží, celní hodnota, dodací podmínky INCOTERMS, celní sazebník, TARIC, zákazy a omezení

INTRASTAT – legislativa, základní pojmy, vykazování, osvobození, kódy transakcí

Správní trestání celní delikty, celní přestupky

Metody výuky

Interaktivní výklad s diskusí, praktická cvičení

Termíny konání v roce 2014:

Jarní běh

20.–21.3., 27.-28.3., 3.- 4.4., 10.–11.4., 17.-18.4., 24.-25.4., 2.5., zkoušky 9.5.

Rozvrh hodin:

1. vyučovací hodina 7.45 – 8.30 (přestávka 10 minut)

2. vyučovací hodina 8.40 – 9.25 (přestávka 10 minut)

3. vyučovací hodina 9.45 – 10.30 (přestávka 10 minut)

4. vyučovací hodina 10.40 – 11.25 (přestávka 20 minut)

5. vyučovací hodina 11.45 - 12.30 (přestávka 10 minut)

6. vyučovací hodina 12.40 – 13.25 (přestávka 10 minut)

7. vyučovací hodina 13.35 – 14.20 (přestávka 10 minut)

8. vyučovací hodina 14.30 – 15.15 (přestávka 10 minut)

Místo konání:

Mrštíkova 883/3, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, 3. patro

Cena:

14.000,- Kč/celý kurz

1.500,- Kč/jeden den

Zasláním přihlášky a uhrazením kurzovného v případě jarního termínu do 28.2.2014 a v případě podzimního termínu do 31.8.2014 získáte slevu 10 %.

Kurzovné je možno uhradit ve dvou splátkách (jedna před zahájením kurzu, druhá nejpozději do zkoušek).

Kurz je akreditován MŠMT, a proto je možné jej hradit prostřednictvím úřadu práce.

Pro vyřízení potřebujete vyplnit formuláře A a B. V naší agentuře vám potvrdíme formulář C - Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu. Všechny pak odevzdáte na úřadu práce.

Důležité - nepřehlédněte!!!

Je možné kurz absolvovat jako celek nebo se přihlásit pouze na vybrané dny.
2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek