Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

A zase ten INTRASTAT

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání09.12.2014
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2300K?
osob
Dobr? den,

jste spole?nost obchoduj?c? v r?mci Evropsk? unie a v?bec netu??te, ?e navzdory voln?mu pohybu zbo?? po Spole?enstv? st?le m?te statistickou povinnost v??i celn?mu ??adu ?? vykazov?n? INTRASTATU? M?te pov?dom?, zda jste zpravodajskou jednotkou nebo ne a kdy p?esn? v?m vznik? povinnost vykazov?n?? V?te jak?m zp?sobem je INTRASTAT propojen se z?konem o DPH? M?te pov?dom?, zda spr?vn? vykazujete obaly, software, reklamn? materi?l nebo opravy zbo??? Jste si jisti, ?e va?e ??etn? opravdu v?, co do kter?ho ??dku pat??, tzn. k ?emu jsou jednotliv? k?dy transakc?? Tu??te, jak? postihy v?s ?ekaj?, pokud INTRASTAT nevykazujete v?bec, a?koliv jej m?te vykazovat, nebo v?kazy pod?v?te opo?d?n? ?i se zjist?, ?e ?daje jsou chybn?? Ne? V tom p??pad? jste spr?vn? adepti pro n? semin?? na t?ma:

A zase ten INTRASTAT aneb statistick? vykazov?n? vnitrounijn?ch obchod?

semin?? je ur?en:

V?em, kte?? obchoduj? s ostatn?mi ?lensk?mi st?ty Evropsk? unie a maj? povinnost vykazovat ?daje o t?chto obchodech, tj. jejich obchodn? transakce p?esahuj? hodnotu 8 mil. K? za rok bu? na stran? prodeje (odesl?n?) nebo n?kupu (p?ijet?) a mus? pod?vat v?kazy Intrastat.

C?lem semin??e je:

  • Poskytnout informace a vysv?tlit pravidla pro vykazov?n? statistiky vnitrounijn?ho obchodu se zbo??m v ucelen? podob?
  • Upozornit na nej?ast?j?? chyby, kter? p?i vykazov?n? zpravodajsk? jednotky nej?ast?ji d?laj? a vysv?tlit spr?vn? postup pro veden? evidence, sb?r podklad? a i pro prov?d?n? oprav v?kaz?

T??m se na setk?n? s v?mi a jsem s pozdravem

Martina Ji??kov?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek