Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Rizika e-shopu

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání16.04.2015
Místo konáníPraha
Cena bez DPH250K?
osob
P?em?l?te o podnik?n?, ale nejste zrovna zru?n?, neum?te vyr?b?t kr?sn? a origin?ln? v?ci, tak?e hand made nebude ur?it? va?e cesta?

Jste na mate?sk? a chcete si p?ivyd?lat nebo se aspo? tro?ku odreagovat od plenek a ka?i?ek?

M?te z?kladn? kapit?l - po??ta? s internetem a obchodn?ho ducha?

Tak v tom p??pad? bu? u? m?te nebo co nevid?t budete m?t n?jak? e-shop. S oble?en?m pro miminka, s boti?kami, kabelkami, ?perky, mobily nebo jinou elektronikou, d?tsk?mi ko??rky, hra?kami... zkr?tka s ??mkoliv.

Pak je nezbytn? um?t si zodpov?d?t na p?r z?kladn?ch ot?zek:

UM?TE SI SPO??TAT CENU?

V?TE, KDY BUDETE PLATIT CLO A V JAK? VÝŠI?

A CO DPH? PLATIT ?I NEPLATIT? KDY A KOMU?

A PAD?LKY? MOHOU ?I NEMOHOU SE DOVNET A PROD?VAT? B?T SE ?I NEB?T?

A CO CELN?CI? V?TE, ?E V?S MOHOU KONTROLOVAT I N?SLEDN? PO USKUTE?N?N?M DOVOZU? A DOKONCE N?KOLIK LET?

?e nev?te? Nevad? ...

Rozhodn? neh?zejte flintu do ?ita a sv?j n?pad zrealizujte, ale bez bolestn?ch a hlavn? finan?n? ruinuj?c?ch p?d?.

Je tady od toho odbornice na slovo vzat? a r?da V?m porad?. Martina Ji??kov? - lektorka mezin?rodn?ho obchodu a celnictv? s dlouholetou prax? a nedoceniteln?mi osobn?mi zku?enostmi.

KDY?

?tvrtek 16. dubna od 17 do 19 hodin

KDE?

Pracovna ?ENY s.r.o. Praha, Karl?nsk? n?m. 6

Cena kurzu:

250 K?

Tak nev?hejte a p?ij?te! Skv?l? p??le?itost, jak se v p??jemn?m prost?ed?, u k?vy, ?aje ?i kol??ku dozv?d?t v?e, co je ke zd?rn?mu provozov?n? e-shopu nezbytn?.

P.S: Workshop je prim?rn? ur?en pro ?eny ?? za??naj?c? ?i v?haj?c? s podnik?n?m, nicm?n? ani mu?i nejsou vylou?eni a v p??pad? z?jmu v?s r?dy mezi sebou uv?t?me.2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek