Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? re?imy a dodac? podm?nky INCOTERMS

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání03.12.2015
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2600K?
osob
Od 3.12. - 11.12.2015 m?te v Praze mo?nost absolvovat 5denn? celn? kurz. Jeliko? jednotliv? dny jsou koncipov?ny jako samostatn? bloky, je mo?n? si vybrat kurz jako celek nebo pouze n?kter? z nab?zen?ch t?mat.

Cena cel?ho 5denn?ho kurzu je 13000 K? bez DPH/osobu.

Cena jednoho dne je 2600 K? bez DPH/osobu

1. den: Celn? re?imy a dodac? podm?nky INCOTERMS

M?te pro sv? obchody zvolen nejen spr?vn?, ale tak? finan?n? nejefektivn?j?? celn? re?im? V?te, jak? vliv na n?j maj? dodac? podm?nky a ?e tudy v?m mohou ut?kat z firmy zna?n? pen?ze? V??te, ?e n?m vymezen? ?as nebude sta?it.

D?le?it? - nep?ehl?dn?te!!!

Od 1.5.2016 evropsk? legislativa zav?d? pro celn? z?stupce krom? t??let? praxe v celn?ch z?le?itostech tak? povinnost ?sp?n?ho absolutoria celn?ho vzd?l?v?n? u akreditovan? instituce. Na?e kurzy se zab?vaj? v?hradn? celn? problematikou, vyu?uj? u n?s lekto?i s dlouholetou celn? prac? a n?kter? jsou akreditov?ny M?MT ?R. NEPODCE?TE TUTO BUDOUC? POVINNOST a v?as si na na?ich kurzech rezervujte m?sto!!!

T?? se na v?s

Martina Ji??kov?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek