Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? sazebn?k + INTRASTAT

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání11.12.2015
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2600K?
osob
Od 3.12. - 11.12.2015 m?te v Praze mo?nost absolvovat 5denn? celn? kurz. Jeliko? jednotliv? dny jsou koncipov?ny jako samostatn? bloky, je mo?n? si vybrat kurz jako celek nebo pouze n?kter? z nab?zen?ch t?mat.

Cena cel?ho 5denn?ho kurzu je 13000 K? bez DPH/osobu.

Cena jednoho dne je 2600 K? bez DPH/osobu

5.den: Celn? sazebn?k a INTRASTAT

Konzultovali jste n?kdy sazebn? za?azen? v?mi dov?en?ho zbo?? se ?kolen?m tarif?rem? V?te, ?e spr?vn? zatarifov?n? zbo?? je z?kladem nejen celn?ho ??zen?, ale i statistick?ho vykazov?n? Intrastat a m?e v?m op?t u?et?it jak finance p?i n?sledn?m dom??en? celn?ho dluhu a pokuty, tak nep??jemnosti spojen? s celn?m deliktem, kter?ho se v p??pad? chyby dopust?te?

D?le?it? - nep?ehl?dn?te!!!

Od 1.5.2016 evropsk? legislativa zav?d? pro celn? z?stupce krom? t??let? praxe v celn?ch z?le?itostech tak? povinnost ?sp?n?ho absolutoria celn?ho vzd?l?v?n? u akreditovan? instituce. Na?e kurzy se zab?vaj? v?hradn? celn? problematikou, vyu?uj? u n?s lekto?i s dlouholetou celn? prac? a n?kter? jsou akreditov?ny M?MT ?R. NEPODCE?TE TUTO BUDOUC? POVINNOST a v?as si na na?ich kurzech rezervujte m?sto!!!

T?? se na v?s

Lenka Sabelov?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek