Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

P?vod zbo?? + celn? hodnota

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání10.12.2015
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2600K?
osob
Od 3.12. - 11.12.2015 m?te v Praze mo?nost absolvovat 5denn? celn? kurz. Jeliko? jednotliv? dny jsou koncipov?ny jako samostatn? bloky, je mo?n? si vybrat kurz jako celek nebo pouze n?kter? z nab?zen?ch t?mat.

Cena cel?ho 5denn?ho kurzu je 13000 K? bez DPH/osobu.

Cena jednoho dne je 2600 K? bez DPH/osobu

4.den: P?vod zbo?? a celn? hodnota

Plat?te p?i dovozu clo a dum?te jak se mu leg?ln? vyhnout nebo byste sv? ceny p?i v?vozu pot?ebovali sn?it tak, aby byly pro va?eho odb?ratele p?ijateln?j??? Kl??em je p?vod zbo??. Jeho spr?vnou aplikac? m?ete u?et?it opravdu hodn? pen?z a hodn? nep??jemnost?. A jeliko? clo se po??t? z celn? hodnoty, tak jej? spr?vn? stanoven? je pro va?e finance rovn? velmi d?le?it?.

D?le?it? - nep?ehl?dn?te!!!

Od 1.5.2016 evropsk? legislativa zav?d? pro celn? z?stupce krom? t??let? praxe v celn?ch z?le?itostech tak? povinnost ?sp?n?ho absolutoria celn?ho vzd?l?v?n? u akreditovan? instituce. Na?e kurzy se zab?vaj? v?hradn? celn? problematikou, vyu?uj? u n?s lekto?i s dlouholetou celn? prac? a n?kter? jsou akreditov?ny M?MT ?R. NEPODCE?TE TUTO BUDOUC? POVINNOST a v?as si na na?ich kurzech rezervujte m?sto!!!

T?? se na v?s

Martina Ji??kov?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek