Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Novinky v INTRASTATu v roce 2016

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání31.03.2016
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1900K?
osob
Sv?te?n?mu volnu a povalov?n? je konec a te? u? jenom pozitiva a jistoty, ?ili pr?ce, pr?ce a zase pr?ce Usm?vaj?c? se. Export??i, import??i, celn? deklaranti, logisti ..... to budou m?t letos v?ivn?, jeliko? v celn?ch p?edpisech dojde od 1.5.2016 k nejv?t?? revoluci od vstupu ?R do EU. A aby v?s to tolik nebolelo, p?ipravili jsme v Ostrav? i Praze s?rii zm?nov?ch semin???k? v r?zn?ch term?nech tak, aby si ka?d? na?el svoje m?ste?ko. Jeliko? zm?ny celn?ch p?edpis? z?konit? znamenaj? i zm?ny v dal??ch oblastech - da?ov?, procesn?, statistick?, co se t??e INTRASTATu, vypsali jsme v Ostrav? speci?ln? den. Tak?e k Ing. Ji??kov? na celn?, procesn? a da?ov? novinky a k Ing. Sabelov? na INTRASTAT.

Cena jednoho dne je 1900 K? bez DPH/osobu

C?lem semin??e je sezn?mit se s novinkami v INTRASTATu ??inn?mi od 1. 5.2016, kter? z?sadn? zm?n? proces vykazov?n?.

N?pl? semin??e:

• Nov? pravidla pro vykazov?n? statistiky vnitrounijn?ho obchodu ??inn? od 1. 5. 2016 - informace v ucelen? podob? • Nej?ast?j?? chyby p?i vykazov?n? - vysv?tlen? spr?vn?ho postupu p?i veden? evidence, sb?ru podklad? a p?i prov?d?n? oprav v?kaz?

• Informace ke kontrol?m prov?d?n?m celn?mi org?ny v oblasti instrastatu

• Informace o zm?n?ch za?azov?n? zbo?? dle sazebn?ku pro rok 2016 a p?ipravovan?ch zm?n?ch v oblasti celn? legislativy pro rok 2016 (nov? celn? ??d)

• Diskuze, odpov?di na dotazy

Tentokr?t NEV?HEJTE!!!

Kdo je p?ipraven, nen? p?ekvapen!

T?? se na v?s

Lenka Sabelov?2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek