Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celn? z?klady letem sv?tem

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání17.10.2013
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH7500K?
osob
Dobr? den,

jste spole?nost obchoduj?c? se zahrani??m a r?di byste pro?kolili sv? zam?stnance v oblasti celn? problematiky malinko komplexn?ji, ne? nab?z? jednodenn?, p??sn? tematicky zam??en? semin??e? Nastoupil k v?m ?ikovn? student po ?kole, ale bez praxe a pot?eboval by se o celni?in? dozv?d?t tro?ku v?c, ne? jej u?ili ve ?koln?ch lavic?ch? Vr?tila se v?m ?ikovn? pracovnice z mate?sk?, ale pot?ebovala by efektivn? dohnat to, co j? doma s miminkem uteklo? Pracujete u? dlouho na jednou m?st? a m?te pocit, ?e sklouz?v?te do rutiny a znalosti by cht?ly tro?ku o?ivit? V tom p??pad? se va?e popt?vka st?etla s na?? nab?dkou. P?ipravili jsme pro v?s v?cedenn? kurz s velmi v?sti?n?m n?zvem

Celn? z?klady letem sv?tem

Kurz je ur?en v?em, kte?? obchoduj? se zem?mi mimo Evropskou unii, ke sv? ?innosti pot?ebuj? celn? ??ad, v oboru jsou nov??ci nebo se do n?j po del?? pauze vrac?, cht?j? svou pr?ci d?lat v souladu s platnou legislativou a maj? z?jem se dozv?d?t n?co o celn? problematice v ucelen? a p?ehledn? podob?.

D?le?it?!!! ?? m?ete se p?ihl?sit na cel? kurz nebo pouze na vybran? dny. V p??pad? jak?chkoliv dotaz? n?s nev?hejte kontaktovat.

V?ce podrobnost? o tomto kurzu najdete v p?ilo?en? pozv?nce p??padn? na na?ich str?nk?ch

http://idea.e-shoper.net/, kde s dostate?n?m p?edstihem najdete nab?dku v?ech n?mi organizovan?ch odborn?ch semin??? v oblasti logistiky zahrani?n?ho obchodu, dan?, ??etnictv?, pr?va …..

T??m se na setk?n? s v?mi a jsem s pozdravem

Martina Ji??kov?

Nenechte se odradit t?m, ?e prvn? den kurzu je u? nen?vratn? pry?. Pokud v?s zaj?m? n?kter? jin? t?ma, nev?hejte se p?ihl?sit. P?r (ale opravdu jen p?r) m?st je je?t? voln?ch.2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek