Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Dodac? podm?nky v celn?m ??zen?

Nelze přidat návštěvu do tabulky pocitadlo!
Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'

Zpět do kategorie: ?kolen?
Datum konání09.10.2013
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1500K?
osob


Jste spole?nost obchoduj?c? se zahrani??m a ob?v?te se rizik spojen?ch s dopravou zbo?? z jednoho konce sv?ta na druh?? Nechcete n?st riziko za dopravu, poji?t?n? zbo?? a jeho proclen? sami, ale r?di byste se o n? spravedliv? pod?lili s obchodn?m partnerem? Jste si jisti, ?e m?te v tomto smyslu spr?vn? uzav?en? smlouvy a pokud ano, tak ?e je va?i zam?stnanci spr?vn? v praxi aplikuj?? Nev?te, co pro v?s znamen?, kdy? m?te ve smlouv? nebo na faktu?e uvedenou dodac? podm?nku EXW nebo DAT ani v?znamu t?chto zkratek? Netu??te, jak a zda v?bec se odr?? v ??etnictv? nebo v celn?m ??zen?? M?te n?jak? konkr?tn? probl?m ?i dotaz v oblasti dodac?ch podm?nek a celn?ho ??zen? a nev?te, koho se zeptat? Odpov?di na tyto a spoustu dal??ch ot?zek dostanete pr?v? na tomto semin??i.

Semin?? je ur?en osob?m, kter? uzav?raj? obchodn? smlouvy ve vztahu k zahrani??, ??etn?m, kte?? n?sledn? mezin?rodn? obchody mus? za??tovat a statisticky vyk?zat, pracovn?k?m, kte?? prov?d? celn? ??zen?, shroma??uj? podklady pro celn? ??zen?, p??padn? sleduj? a prov?d?j? statistiku vnitrounijn?ch obchod? v r?mci INTRASTATu, intern?m auditor?m, kte?? n?sledn? tyto obchodn? operace kontroluj?, da?ov?m poradc?m, podnikatel?m, kte?? by m?li r?di sv? podnik?n? pod kontrolou apod..

!!! Do n?kter?ch pozv?nek se vloudil ?otek a chybn? bylo uvedeno, ?e semin?? se kon? ve ?tvrtek 9.10.2013. Datum je spr?vn?, nicm?n? jde o st?edu. Tak?e rad?ji up?es?uji spr?vn? term?n kon?n?: ST?EDA 9.10.2013 !!!2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek